Mediebyrå Barometern
februari2008

Medieinvesteringarna ökar igen

Annonsvolymerna genom Sveriges Mediebyråer ökar igen i februari. Omsättningen totalt i februari låg på 860 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med februari 2007. Under februari ökar några av de mediekategorier som tidigare visat en negativ utveckling, exempelvis kvällspress, där februari är den första enskilda månaden som ökar sedan januari 2007. Samtidigt tappar veckopressen i volym, efter en lång period av tillväxt.

– Den blygsamma starten på året vi såg i januari, har nu övergått till det vi sett under hela 2007, en tillväxt av de annonsvolymer som planeras och köps av Sveriges Mediebyråer. Vi har ännu inte samma tillväxt som under 2007, men vi ser ett positivt 2008 framför oss, säger Per Rosvall , VD för Sveriges Mediebyråer.

Såväl landsortspress som storstadspress fortsätter att växa i volymer hos mediebyråerna. Dagspress landsort, ökar med hela 18 procent jämfört med februari 2007, vilket är en fortsatt positivt trend. Dagspress storstad ökar med 6 procent, vilket också är en fortsatt positiv trend, och för årets två första månader är tillväxten 7 procent. Dessa två grupper, som utgör ca 30 procent av den totala volymen hos mediebyråerna, har ökat med nära 10 procent under årets två första månader.

Kvällspress visar i februari på en ökning med 9 procent, men totalt för januari och februari är tillväxten negativ jämfört med samma period 2007.

– Det återstår att se om detta är en tillfällig uppgång i annonsvolymen för kvällspress, eller om det är ett trendbrott. Det är den första enskilda månaden sedan januari 2007 som kvällspress visar en tillväxt på den här nivån. Intressant att konstatera är också att veckopress/magasin visar på en nolltillväxt, eftersom kategorin haft en stadig tillväxt under hela 2007. Om det här är ett trendbrott får kommande siffror utvisa, säger Per Rosvall.

Internet ökar med 8 procent i februari, och totalt ökar omsättningen i 2008, med 9 procent jämfört med föregående år.

– Volymen av internetannonseringen fortsätter att öka, vilket är ett tydligt tecken på att mediebyråernas ökade kompetens inom detta medieslag innebär att vi tar volymandelar från andra aktörer som är specialiserade på internet, eller annonsörernas egna interna specialister, säger Per Rosvall.

TV minskar i volym med 3 procent i februari, jämfört med samma månad 2007. Totalt för årets två första månader backar TV med 0,6 procent. Jämfört med 2007, är detta ändå positivt, då tillväxten för januari och februari 2007, var minus 3 procent. Radio, som minskade i volym i januari, visar nu på en tillväxt med hela 30 procent i februari. Totalt för året så ökar volymen i radio med 3,7 procent, vilket är i nivå med snittet för mediebyråernas omsättning.

Utomhusreklam tappar 7 procent i volym jämfört med februari 2007. Den negativa trenden för utomhusmediet fortsätter, totalt har omsättningen minskat med 12 procent i 2008, jämfört med 2007.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Erik Söderberg , analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23,
070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Feb 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut