Mediebyrå Barometern
januari2013

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte att backa även i januari månad. Jämfört med årets första månad 2012 minskade de totala investeringarna med nästan 13 procent och mest backade printkategorierna där landsortspress ledde nedgången i absoluta tal. Även TV backar kraftigt med drygt 19 procent men det förklaras till viss del av periodiseringseffekter. Jämfört med samma månad föregående år ökade dock medieinvesteringarna i radio, bio och för internet. Totalt förmedlades under januari månad nästan 890 miljoner kronor.

Medieinvesteringar i printkategorierna fortsätter att minska även denna månad. Landsortpress backar med nästan 30 procent och bara mediekategorin fackpress backar mer procentuellt, ned nästan 34 procent. Storstadspress minskade med nästan 17 procent i januari medan kvällspress minskade med nästan 7 procent. Även populärpress fortsatte ner och backade i januari med 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Det här året började som det föregående slutade, nämligen med krympande medieinvesteringar totalt sett. Kräftgången för printkategorierna fortsätter även om kvällspressen håller emot något bättre så backar även den mediekategorin denna månad. Vidare backar mediekategorin TV kraftigt men man ska komma ihåg att vi jämför oss med en väldigt stark inledning på det föregående året samt att det var färre faktureringsdagar denna januarimånad, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin utomhus/trafikreklam lockade även den färre investeringar i januari och backade med nästan 6 procent. Medieinvesteringarna i DR/annonsblad krympte med 13 procent i januari och även sökkategorin minskade sina investeringar efter att ha växt kraftigt hela 2012 samt avslutat det året starkt.

De enda kategorier som gick mot strömmen och ökade investeringarna var bio som ökade med nästan 19 procent, radio upp med nästan 9 procent och internet upp cirka 4 procent. Det räckte dock inte för att balansera nedgångarna i januari och totalt sett backar medieinvesteringarna med nästan 13 procent.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 12/3, 9/4, 14/5 och 11/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i januari 2013:
Övrigt 28 procent
Bio 19 procent
Radio 9 procent
Internet 4 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2013:
Sök -5 procent
Utomhus/trafikreklam -6 procent
Kvällspress -7 procent 
DR/Annonsblad -13 procent
Populärpress -14 procent
Storstadspress -17 procent
TV -19 procent
Landsortspress -30 procent
Fackpress -34 procent

Ladda ner mediebyråbarometern för januari 2013 som excel

Ladda ner Mediebyråbarometern för januari 2013 som pdf

Jan 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut