Mediebyrå Barometern
januari2011

Medieinvesteringarna ökade 36,5 procent i januari

Årets första månad blev en rekordmånad för medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar. Med en ökning för januari om 36,5 procent, jämfört med samma månad förra året, blir det en stark start på 2011. De mediekategorier som utvecklats starkast är radio, DR/Annonsblad, TV och utomhus. Totalt förmedlades under januari 0,9 miljarder kronor.

Under januari månad är det främst fyra mediekategorier som haft mycket starkt utveckling. Radio ökade med 87,3 procent, DR/Annonsblad med 77,9 procent, TV med 56,3 procent och utomhus med 40,4 procent. Den kraftigt positiva starten på året har i många mediekategorier koppling till högre priser, periodiseringseffekter samt att januari månad bestod av fem bokningsmåndagar. Dessutom var det första kvartalet förra året en period med svag utveckling.

− Ökningen för mediekategorin radio är inte primärt en effekt av ökat pris utan snarare en periodiseringseffekt eller en effekt av att 2010 var ett sämre år för radio. Det medför att en enskild månads resultat är svårt att titta på för att ge en fingervisning för den fortsatta utvecklingen, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden

− Såväl utomhus som TV kategoriernas positiva utveckling kan till viss del förklaras av att båda kategorierna har ökad efterfrågan samtidigt som priserna höjts. Eftersom fler annonsörer än vanligt tecknat årsavtal redan i januari, istället för mars, påverkar det till viss del siffrorna redan nu, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Såväl populärpress som fackpress fortsätter att inte utvecklas lika väl som marknaden i övrigt. Utvecklingen var -1,4 procent för fackpress och -11,4 procent för populärpress jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under våren publiceras Mediebyråbarometern 15/3, 19/4, 17/5 samt 21/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i januari 2011:
Radio                                  87 procent
DR/Annonsblad                   78 procent
TV                                       56 procent
Utomhus/Trafikreklam         40 procent
Bio                                      33 procent
Internet                              24 procent
Övrigt                                 22 procent
Storstadspress                   20 procent
Landsortspress                  15 procent
Kvällspress                         13 procent

Mediekategorier som minskat i december 2011:
Fackpress                           -1 procent
Sök                                    -3 procent
Populärpress                   -11 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jan 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut