Mediebyrå Barometern
december2020

Turbulent år – ljusning för medieinvesteringarna 2021

Under helåret 2020 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 17,8 procent, jämfört med 2019. Även under årets sista månad, december, minskade medieinvesteringarna och uppvisade en negativ tillväxt om 21,3 procent, jämfört med samma månad föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2020 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2019. Totalt förmedlades under december över 860 miljoner kronor och totalt för helåret 2020 nästan 15,3 miljarder kronor.

År 2020 var ett minst sagt turbulent år – även för medieinvesteringarna. Under helåret 2020 minskade de totala medieinvesteringarna med 17,8 procent, vilket motsvarar drygt 2,7 miljarder kronor. Samtliga mediekategorier har haft en negativ tillväxt under året och ingen enskild kategori kan ses som vinnare. Dock har investeringarna i digitala kategorier endast minskat med 8,8 procent, vilket är betydligt lägre än genomsnittet.

Den mediekategori som under helåret 2020 uppvisade störst negativ tillväxt var bio. Detta kan dock förklaras genom att biograferna har varit stängda stora delar av året. Även utomhus/trafikreklam hade ett tufft år med en negativ tillväxt om 30,0 procent. En förklaring till detta är att många har arbetat hemifrån, inte åkt kollektivtrafik i samma utsträckning och rört sig betydligt mindre utomhus än vanligt. Under 2020 hade både online video och sociala medier högre medieinvesteringar än utomhus/trafikreklam. Printkategorierna fortsätter att minska och under året har tappet accelererat. Under 2020 minskade printinvesteringarna med 27 procent och året innan backade de med 18,5 procent. TV, den största mediekategorin, tappade över en miljard kronor under 2020.

– 2020 blev ett av de mest dramatiska åren vi någonsin har varit med om. Även medieinvesteringarna hade ett turbulent år och under 2020 köptes annonsutrymme för knappt 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning om 17,8 procent. Det är den lägsta noteringen sedan 2010. Under det andra kvartalet minskade medieköpen med hela 34 procent, och även om investeringarna har fortsatt minska hela året så har takten mattats av något. Under årets sista kvartal backade investeringarna endast med 4,5 procent. Det är en signal om en snabb återhämtning som kan komma att fortsätta in i 2021, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer. Under årets sista månad minskade medieinvesteringarna med 21,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2020 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2019. Fyra mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under december och dessa var; fackpress, online video, sociala medier samt populärpress. Den kategori som ökade mest under månaden var fackpress. Detta med en positiv tillväxt om 43,8 procent. Den mediekategori som backade mest under december, bortsett från bio, var radio. Detta med en negativ tillväxt om 39,7 procent.

– Lite oväntat gjorde radio en mycket svag månad och blev den stora förloraren i december. Nedgången kan bara delvis förklaras med periodisering – hälften av nedgången måste förklaras av andra faktorer. Eftersom radio under året har klarat sig bättre än genomsnittet var den här nedgången oväntad. De medier som växte i december var sociala medier och online video. Digitala kanaler klarade 2020 väsentligt bättre än analoga medier och förflyttningen av annonspengar från analoga till digitala medier har påskyndats under året och den snabba förflyttningen kommer sannolikt att fortsätta under 2021. Vi har ändrat vår mediekonsumtion under året mot mer digitalt; framför allt har de äldre målgrupperna ökat sin digitala mediekonsumtion – både vad gäller video, sociala medier och digitalt ljud, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 9,2, 9/3, 6,4, 11/5 Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern december 2020 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern december 2020 som Excel

Dec 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut