Mediebyrå Barometern
juli2008

Juli – viss avmattning från heta juni

Mediebyråernas omsättning minskar med 6 procent under juli 2008 jämfört med samma månad föregående år. Totalt har investeringarna som mediebyråerna hanterar ökat med 9 procent under perioden januari – juli 2008.

– Juli månad brukar innebär lägre investeringar och annonsvolymer. Därför är det svårt att svara på om nedgången på 6 procent beror på enstaka kampanjer eller är början på en nedgång i konjunkturen för mediebyråbranschen, säger Per Rosvall.

TV ökar med 4 procent i juli och 9 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Radio, som fram till halvårsskiftet hade ökat 5 procent, tappar 46 procent i juli och är nu på samma nivå totalt sett om man jämför 2008 mot 2007. Internet backar för första månaden på mycket länge med 12 procent och ligger totalt sett på en ökning på 22 procent.

– I ett land som Sverige där vi vill njuta av solen går internetanvändandet generellt ner under sommaren vilket leder till att annonsörerna väljer andra kanaler för att nå sina målgrupper. Detta kan till viss del förklara nedgången under juli och det gör att enstaka kampanjer får stor effekt på resultatet, vilket kan noteras även i år, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 19 procent hittills under 2008, medan dagspress storstad backar med 19 procent i juli, och har tappat 3 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 2 procent under juli.

Utomhusreklam fortsätter den positiva utvecklingen och har uppnått en ökning på 4 procent under 2008, trots ett tapp på 40 procent under juli.

– De medieslag som gått bäst hittills i år är internet, TV samt dagspress landsort. Och efter en mycket stark sommar är även bio en av vinnarna med en uppgång på 13 procent, säger Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juli:
Bio 126%
Veckopress 38%
Dagspress landsort 32 %
TV 4%
Kvällspress 2%

Mediekategorier som minskar i juli:
Radio -46%
Utomhus -40%
Dagspress storstad -19%
Internet -12%
Fackpress -2%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23 Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jul 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut