Mediebyrå Barometern
oktober2020

Ljusning för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 13,3 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Minskningen drevs i hög utsträckning av de analoga mediekategorierna. Månadens vinnare blev online video med en positiv tillväxt om 19 procent. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,2 miljarder kronor.

Under oktober minskade medieinvesteringarna med 13,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Investeringarna fortsätter således att backa, dock inte lika kraftigt som tidigare i år. De mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt under månaden var online video och sociala medier. Totalt förmedlades drygt 1,2 miljarder kronor i oktober.

– Siffrorna i oktober bekräftar den trend vi har sett de senaste månaderna – medieinvesteringarna är på väg tillbaka. Visserligen minskar fortfarande investeringarna, men i väsentligt lägre omfattning än före sommaren. Oktober är en dessutom en extra viktig indikator eftersom det är den enskilt största månaden på året för medieinvesteringar. Minskningen i oktober om 13,3 procent drevs i hög utsträckning av analoga medier, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer. Samtliga mediekategorier, bortsett från online video och sociala medier, backade under oktober. De mediekategorier som hade det tuffast återfinns inom de analoga mediekategorierna. Utomhus/trafikreklam fortsätter att falla kraftigt, under oktober med 26,7 procent, dock inte i paritet med våren då kategorin tappade uppemot 50 procent av intäkterna. Även de samlade printkategorierna fortsätter att falla kraftigt. Under oktober uppvisade de en negativ tillväxt om cirka 30 procent, vilket kan ses som ett stort tapp i den enskilt största månaden på året för medieinvesteringar. Ackumulerat, hittills i år, är dagspress kväll den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 47,7 procent.

– De digitala medierna gick starkt i oktober. Både sociala medier och online video ökade intäkterna i oktober, och slog även all-time-high för en oktobermånad. De digitala kanalerna sammanslaget är i princip på samma resultat som i oktober 2019 – alltså före pandemin. Annonsörer och mediebyråer lutar sig uppenbarligen mot digitala kanaler i osäkra tider; drivet av flexibilitet omkring bokningar, möjlighet att mäta och följa upp kortsiktiga mål samt att kunna styra reklam mot smalare målgrupper, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20

Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 8 december

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2020 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2020 som Excel

Oct 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut