Mediebyrå Barometern
december2015

Digitalt fortsätter vinna mark – upp 20 procent 2015

Under helåret 2015 har medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökat marginellt med 0,1 procent, jämfört med 2014. Under december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, jämfört med samma månad föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Totalt förmedlades under december drygt 800 miljoner kronor och totalt för helåret 2015 omkring 13 miljarder kronor. 

Under helåret 2015 ökade medieinvesteringarna marginellt med 0,1 procent. De mediekategorier som har haft störst tillväxt under året är de digitala kanalerna. Under 2015 ökade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Bland enskilda medier är vinnarna 2015 internet, bio, utomhus/trafikreklam samt sök.

De mediekategorier som under helåret 2015 uppvisar störst negativ tillväxt återfinns inom print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med 35 procent under 2015. Året innan, 2014, minskade kategorin med 18 procent. Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har under helåret minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15 procent. Den enskilt största mediekategorin, TV, har tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1 procent.

– Medieinvesteringarnas totala volym är i stort sett oförändrad under 2015, men som förutspått har stora summor förflyttats från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Trenden har förstärkts och under året drivits av online-video, programmatiska köp och annonsering i sociala medier. Ökningen i digitala kanaler är nu större än någonsin. Förra året firade mediebyråbarometern 10 år, mycket har hänt under dessa år, och jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen under 2016, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I december månad minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, minskningen kan till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014.

Bland printkategorierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen. Tillsammans backar printkategorierna med 8,4 procent i december, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse med tidigare månader under 2015 avtar minskningen för printkategorierna i december.

Den mediekategori som har ökat under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är bio. Kategorin har under helåret 2015 haft en positiv tillväxt om 14,9 procent. De tre mediekategorier som minskar mest under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är TV, sök och DR/Annonsblad.

– Fallet för print dämpas under december och samtliga printkategorier går bättre jämfört med tidigare månader under året. Detta gäller framförallt landsortspress som endast tappar 3,7 procent i december. Mediekategorin TV backar med 40 procent under december, detta är en kraftig minskning även med hänsyn till periodiseringseffekter. Under helåret 2015 tappar TV 287 miljoner, vilket är den största nedgången sedan finanskrisen 2009 – detta trots kraftiga prishöjningar 2015. Sammanfattningsvis kan man konstatera att julhandeln med detaljister i spetsen har premierat annonsering i tryckta medier och internet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

År 2015 firade mediebyråbarometern 10 år, här kan du ta del av medieinvesteringarnas utveckling under dessa år: www.sverigesmediebyraer.se/

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren: 9/2, 8/3, 12/4 och 10/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

 

Mediekategorier som ökat i december 2015:

Bio4,7 procent

 

Mediekategorier som minskat i december 2015:

TV-39,5 procent
Sök-23,5 procent
DR/Annonsblad-18,7 procent
Fackpress-16,3 procent
Dagspress kväll-15,9 procent
Radio-13,8 procent
Dagspress storstad-11,2 procent
Utomhus/trafikreklam-9,9 procent
Internet-4,3 procent
Dagspress landsort-3,7 procent
Populärpress-0,2 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Dec 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut