Mediebyrå Barometern
januari2022

Stark inledning på året – medieinvesteringarna ökar kraftigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under årets första månad med 27,4 procent, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då januari 2022 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med föregående år. Trots detta ökade en majoritet av mediekategorierna och månadens stora vinnare blev utomhus/trafikreklam. Totalt förmedlades under januari närmare 1,2 miljarder kronor.

Under årets första månad ökade medieinvesteringarna med 27,4 procent, jämfört med samma månad föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt under månaden och den kategori som ökade mest var utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 149,1 procent. Även radio ökade kraftigt och uppvisade en positiv tillväxt om 57,6 procent under januari.

–Medieinvesteringarna har inlett året mycket starkt. Januari 2022 hade dock en faktureringsdag mer än januari 2021, vilket betyder att en normal ökning skulle ligga på cirka 15 procent. Men ökningen i januari ligger på 27,4 procent och är därmed den fjärde högsta januarinoteringen någonsin för Mediebyråbarometern. Både utomhus/trafikreklam och radio nådde rekordnivåer under månaden, även TV ökade kraftigt – det är tydligt att annonsörerna söker bred räckvidd. Vi kan också, återigen, konstatera att marknaden är fullt återhämtad efter pandemin. Det kommer bli mycket spännande att följa medieinvesteringarna under 2022, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under januari var dagspress kväll, detta med en negativ tillväxt om 52,0 procent. Även dagspress storstad, sök, DR/Annonsblad, dagspress landsort och online display uppvisade negativ tillväxt under januari.

–De digitala kanalerna har inte drabbats lika hårt av pandemin som övriga analoga mediekanaler, och följaktligen är tillväxten för digitala medier mindre i januari. Men inom de digitala kanalerna sker en snabb förflyttning mot video och kategorin online video gjorde all-time-high i januari med en mycket kraftig ökning om 49,9 procent. För de tryckta medierna ser det dock betydligt mörkare ut. Trots en kraftig tillväxt på mediemarknaden i övrigt, och svaga jämförelsetal från 2021, backade investeringarna inom print. Värst drabbad i januari var dagspress kväll och dagspress storstad. Dagstidningarna måste vara mycket pressade av snabbt fallande annonsintäkter och kraftigt höjda papperspriser – vi har redan sett nedläggningar av lokala tidningar som en följd av detta. Tidningarna tar visserligen igen delar av tappade intäkter i digitala kanaler, men långt ifrån allt, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/3, 12/4, 10/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2022 som Excel

Jan 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut