Mediebyrå Barometern
november2023

Rekord för utomhus/trafikreklam

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 12 procent under november, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden och tuffast hade kategorin DR/Annonsblad som backade med 30,3 procent. Utomhus/trafikreklam gick mot strömmen och ökade ännu en månad. Totalt förmedlades under november nästan 1,3 miljarder kronor.

November blev en svag månad för medieinvesteringarna. Endast fyra mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under månaden: radio, populärpress, utomhus/trafikreklam och dagspress storstad. Radio var den kategori som ökade mest under november, dock från låga jämförelsetal 2022. Radio är även den kategori som ackumulerat, hittills i år, har ökat mest. 

– Medieinvesteringarna föll kraftigt i november och omsättningen är den lägst uppmätta sedan 2014. Ackumulerat sedan januari har medieinvesteringarna minskat med drygt 850 miljoner kronor. Utomhus/trafikreklam går dock mot strömmen och noteringen i november är den näst högsta för kategorin någonsin. Kategorin har vuxit under hela 2023 och den höga efterfrågan ser ut att fortsätta in i 2024, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som hade det tuffast i november var DR/Annonsblad. Kategorin backade med 30,3 procent under november, jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar kategorin en negativ tillväxt om 28,8 procent. Även mediekategorierna TV, bio, fackpress, dagspress kväll, sociala medier, online display, dagspress landsort, sök och online video uppvisade negativ tillväxt under november. 

– Medieinvesteringarnas nedgång i november är en av de största för en enskild månad under 2023; omsättningen minskade med 12 procent, motsvarande 176 miljoner kronor. November blev en tuff månad för TV vars notering landar på ett all-time-low. TV jämförs visserligen med månaden då fotbolls-VM gick av stapeln, men nedgången är oväntat stor och nere på en låg nivå för en novembermånad. I övrigt kan noteras från en mycket svag månad att print klarade sig oväntat bra och de digitala kanalerna minskade med 7 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006.

Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/ 


För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 16/1, 13,2, 12/3, 16/4, 14/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2023 som Excel

Nov 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut