Mediebyrå Barometern
mars2023

Utomhus/trafikreklam fortsatt mot strömmen – upp 27,7%

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 2,1 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin fackpress med en negativ tillväxt om 32,3 procent. I kontrast till detta står kategorin utomhus/trafikreklam som under mars nådde en rekordhög nivå och ökade med 27,7 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1 miljard kronor. 

Under årets tredje månad minskade medieinvesteringarna med 2,1 procent, jämfört med samma månad föregående år. Investeringsnivån i mars 2023 är den lägsta noteringen för månaden sedan mätningarna påbörjades. Trenden är tydlig och flertalet mediekategorier rapporterar rekordlåga nivåer för perioden. Några mediekategorier gick dock mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; bio, utomhus/trafikreklam, radio, online video och DR/Annonsblad. – För femte månaden i rad backar medieinvesteringarna och den nedåtgående trenden är ett faktum. Mediebranschen är definitivt inne i en djup svacka och investeringsnivån i mars är den lägsta marsnoteringen i Mediebyråbarometerns 16-åriga historia. Flertalet medier uppvisar rekordlåga nivåer, däribland TV, print, och online display. Framför allt är TV:s kraftiga minskning anmärkningsvärd. Detta då kategorin har tappat 117 miljoner kronor hittills under det första kvartalet, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

Flertalet mediekategorier backade under mars och tuffast hade kategorin fackpress med en negativ tillväxt om 32,3 procent. Även följande kategorier uppvisade röda siffror under årets tredje månad; populärpress, dagspress kväll, TV, sök, sociala medier, dagspress storstad, dagspress landsort samt online display. –Trots rekordlåga nivåer för flertalet kategorier finns det medier som går emot strömmen. Utomhus/ trafikreklam och radio fortsätter att gå starkt. Dessa kategorier verkar plocka upp de pengar som TV tappar. I mars noterade utomhus/trafikreklam ett all-time-high med en ökning om 27,7 procent, och radio ökade med 12,6 procent. Sammantaget har de två kategorierna ökat med över 100 miljoner kronor i medieinvesteringar. Noterbart är att de digitala kanalerna fortsätter att tappa. I mars minskade köpen i digitala kanaler med 2,3 procent, totalt för årets första kvartal har digitala kanaler tappat drygt 70 miljoner kronor, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum:
16/5, 13/6, 15/8, 12/9, 17/10, 14/11 och 12/12. 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2023 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2023 som PDF

Mar 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut