Mediebyrå Barometern
februari2018

Medieinvesteringarna på rekordnivåer – tydlig OS-effekt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 6,4 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Noteringen är den högsta i Mediebyråbarometerns historia. Månadens stora vinnare blev online video med en positiv tillväxt om 36,8 procent. Flertalet medier påverkades positivt av OS och uppvisade stark tillväxt. Totalt förmedlades under februari nästan 1,1 miljarder kronor.

Under årets andra månad ökade medieinvesteringarna med 6,4 procent, jämfört med samma månad föregående år. Noteringen är den högsta i Mediebyråbarometerns historia. Flertalet mediekategorier ökade under februari och ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om totalt 3,3 procent. Månadens stora vinnare blev online video som ökade med 36,8 procent. Även mediekategorierna TV, sociala medier, utomhus/trafikreklam, dagspress kväll samt radio ökade under februari.

– Februari slår all-time-high och den högsta nivån i Mediebyråbarometerns historia nåddes under årets andra månad. Detta är drivet av en fortsatt mycket stark annonskonjunktur samt OS i Sydkorea. Kategorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam når sina högsta februarinoteringar sedan mätningarna påbörjades. En riktig rivstart på året. Vi ser nu också en tydligare trend inom de digitala medierna. Online video och sociala medier ökar snabbt, samtidigt som online display minskar. De totala digitala medieinvesteringarna ökade med 4,2 procent under månaden och samlat är de digitala investeringarna nu nära investeringarna för kategorin TV, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För några av mediekategorierna var februari en tuff månad. Kategorin bio backade med 35,1 procent, DR/Annonsblad med 34,4 procent och dagspress storstad med 17,9 procent. Även kategorierna fackpress, populärpress, dagspress landsort, sök samt online display uppvisade röda siffror under februari.

– Tydligast märks OS-effekten för kategorin TV som ökade kraftigt under februari med en positiv tillväxt om 20,5 procent. Discovery Networks Sweden har tagit stora tittarandelar och därmed annonspengar under OS, samtidigt som samtliga stationer har höjt priserna 2018. Även dagspress kväll har gynnats av OS, och ökade sina annonsintäkter för första gången på många år. Trögare går det dock för övriga printmedier som inte ser ut att ha gynnats av OS på samma sätt som kvällspressen, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/4, 8/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Feb 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut