Mediebyrå Barometern
januari2010

Hög efterfrågan på tevereklam kan leda till prisökning

Efter ett år med ständigt fallande resultat i medieinvesteringarna visar första månaden 2010 positivare siffror.Mediekategorier som sökordsmarknadsföring och kvällspress ökade med 12 respektive 8 procent under januari samtidigt som flera medieslag minskade kraftigt.
Januari som helhet slutade på minus 4 procent.

− Januari bådar gott, minus 4 procent är det minsta tappet på länge, men det är först under de kommande månaderna vi kommer att se i vilken omfattning investeringarna är på väg tillbaka. Januari brukar generellt vara en månad med låga volymer så det är svårt att så här tidigt på året bedöma hur utvecklingen kommer att te sig under våren, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Förutom positiva januariresultat för sök och kvällspress ökar även kategorierna internet och TV med 2 procent vardera. Utomhus och trafikreklam visar oförändrade resultat.

− Efterfrågan på tevereklam är hög just nu. De flesta tevekanaler har varit utsålda i januari och februari, och det ser ut som om den trenden kommer att fortsätta in i mars. Med den utvecklingen finns det också en risk att priserna kommer att stiga snabbare än vad vi har trott, säger Staffan Slörner.

− Jag tycker att det är intressant med den positiva trenden för TV. Vi ser tydligt att tevetittandet ökar, speciellt i målgruppen yngre män, samtidigt som webb-tv har ökat kraftigt. Detta sammantaget gör att vi spår en positiv utveckling för TV under våren, säger Håkan Gustafsson, vd Carat Norden.

För tryckta medier går det något sämre. Bortsett från kvällspress, som ökat annonsvolymerna under januari med 8 procent jämfört med 2009, visar fackpress, populärpress, storstadspress och landsortspress på negativa siffror jämför med samma period föregående år. För de mindre kategorierna som bio och DR/Annonsblad samt övrigt kan stora skillnader uppstå enstaka månader vilket också syns i resultatet för januari.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070-251 22 00

Mediekategorier som ökar i januari:
Sök                                            12 procent
Kvällspress                                  8 procent
Internet                                       2 procent
TV                                                2 procent
Utomhus/Trafikreklam                  0 procent

Mediekategorier som minskar i januari:
Bio                                             -59 procent
Övrigt                                        -42 procent
DR/Annonsblad                          -28 procent
Fackpress                                  -14 procent
Populärpress                             -13 procent
Radio                                         -12 procent
Storstadspress                           -9 procent
Landsortspress                          -7 procent

Metod:Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för februari 2010 publiceras 16 mars. Kommande datum är 20 april, 18 maj och 22 juni.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jan 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut