Mediebyrå Barometern
februari2023

Utomhus/trafikreklam går mot strömmen

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 9,8 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin sociala medier med en negativ tillväxt om 19,4 procent. Totalt förmedlades under februari drygt 970 miljoner kronor. 

Under årets andra månad minskade medieinvesteringarna med 9,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det motsvarar drygt 100 miljoner kronor. Siffrorna för februari innebär att investeringarna för fjärde månaden i rad backar. Några mediekategorier gick dock mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; bio, utomhus/trafikreklam, radio, dagspress kväll och populärpress.

– Mediekategorin utomhus/trafikreklam gjorde en mycket stark månad och ökade med 26,8 procent. Detta är en av de starkaste februarimånaderna för utomhusmediet någonsin. Även bio ökade kraftigt med 126,5 procent men jämfört med en mycket svag jämförelsemånad. Vi kan också se en fortsatt positiv trend för dagspress kväll och radio – båda kategorierna ökade för tredje månaden i rad, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

En majoritet av mediekategorierna backade under februari. Tuffast hade kategorin sociala medier med en nedgång om 19,4 procent. Även sök, fackpress, online video, DR/Annonsblad, TV, dagspress landsort, online display och dagspress storstad uppvisade röda siffror under februari.

– För fjärde månaden i rad backar medieinvesteringarna och den nedåtgående trenden är tydlig. Sett till ett rullande 12 månaders medelvärde har investeringarna stadigt minskat sedan sommaren 2022. Nedgången påverkar de flesta mediekategorier och är ett tydligt tecken på en allmänt svagare mediemarknad. Detta kommer att påverka annonsörerna, byråerna och deras arbetssätt. Troligen kommer annonsörerna vilja arbeta ännu mer agilt och vara mindre benägna att binda upp för stora delar av sin budget i årsavtal. Det kommer också, med stor sannolikhet, vara ett ”ad hoc-år” där många annonsörer tittar på kortsiktiga effekter av sina medieinvesteringar och således tänka och agera på kampanjnivå, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/4, 9/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2023 som Excel

Feb 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut