Mediebyrå Barometern
november2022

Medieinvesteringarna bromsar in 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 19,8 procent under november, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden och tuffast hade kategorin radio. Siffrorna för november indikerar att medieinvesteringarna nu bromsar in. Minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då november 2022 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2021. Totalt förmedlades under november nästan 1,4 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backade på bred front under november. En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden, med undantag för kategorierna bio och fackpress. Totalt minskade medieinvesteringarna med 19,8 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar dock de totala investeringarna en positiv tillväxt om 4 procent. 

– Medieinvesteringarna minskade kraftigt på bred front i november med nästan 20 procent. Men november innehåller en faktureringsvecka mindre än samma månad 2021, vilket påverkar resultatet cirka 12–15 procent. Vi ser alltså en reell tillbakagång om cirka 5–8 procent jämfört med en mycket stark novembermånad 2021. Vi kan förvisso konstatera att medieinvesteringarna minskar, men ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om totalt 4 procent under 2022, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Flertalet mediekategorier backade tvåsiffrigt under november. Tuffast hade kategorin radio med en negativ tillväxt om 40,4 procent. Även följande mediekategorier backade under november; sök, dagspress storstad, populärpress, dagspress kväll, TV, dagspress landsort, sociala medier, utomhus/trafikreklam, online display, online video och DR/Annonsblad. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest med en negativ tillväxt om 16,3 procent.

– Endast de mindre mediekategorierna, bio och fackpress, ökade i november. I övrigt är det kraftiga tillbakagångar; TV minskade med över 25 procent, digitala kanaler med 14 procent, print med 27 procent och radio med drygt 40 procent. Till och med utomhus/trafikreklam, som under året har ökat kraftigt, tappade över 14 procent jämfört med föregående år. Även om periodiseringen påverkar bör november ses som en indikation på att mediemarknaden är på väg att minska när vi går in i en lågkonjunktur. IRM prognostiserar en nedgång för mediemarknaden 2023 och det finns tydliga tecken på att utvecklingen för mediebyråerna kommer att vara densamma, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2022 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2022 som PDF

Nov 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut