Mediebyrå Barometern
maj2010

Rekordmånad för medieinvesteringarna

Maj visar en kraftig ökning av medieinvesteringarna och som helhet slutade månaden på plus 36 procent jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen har varit särskilt positiv för internet och kvällspress som ökat med 43 respektive 35 procent jämfört med maj 2009. Ackumulerat för årets första fem månader ligger ökningen på 14 procent jämfört med samma period 2009. Totalt investerades under maj cirka 1,3 miljard kronor genom Sveriges Mediebyråers medlemmar.

− TV visar extremt höga siffror för maj, men det är till stor del ett resultat av olika periodiserings-effekter som tillsammans drivit upp siffrorna för maj. Mediebyråbarometern visar faktisk fakturering under månaden och eftersom vi hade fem måndagar i maj, och vi kan se att drygt 20 procent av volymen har fakturerats måndagen den 31 maj men avser kampanjer i juni, så ger det ett missvisande resultat för TV i maj. Även om vi ser att ökningen håller i sig in i juni förväntar vi oss att siffrorna kommer att balanseras upp av junirapporten, då vi även har halvårsdata, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

− Oavsett om majsiffrorna för TV är falskt höga står det helt klart att TV går utomordentligt bra just nu, och att efterfrågan kraftigt överstiger utbudet. Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att det inte går att lasta tevekanalerna för någon typ av prognosfel. Det var ingen som kunde förutse den här extrema efterfrågeökningen bara för några månader sedan, varken mediebyråer, prognosinstitut eller tevekanaler, säger Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Vid sidan av TV och internet går övriga mediekategorier bra just nu. Särskilt positiv utveckling visar kvällspress och utomhus/trafikreklam som ökar med 35 respektive 32 procent i maj. Värt att notera är ett uppsving för radio med 26 procent i maj. Starkast resultat i år visar kategorierna sökords-marknadsföring och internet med ackumulerade ökningar på 27 procent för hela perioden januari-maj 2010.

− Vi har haft en väldigt tabloidvänlig vår, med ett OS med svenska framgångar, Melodifestivalen, kärleksbekymmer för Madeleine och bröllopsbestyr för Victoria. Radio följer i princip samma mönster som TV och har ett väldigt högt bokningstryck just nu. Vi tror också att detta kommer att hålla i sig i början av hösten, till stor del drivet av valrörelsen, avslutar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern gör uppehåll under juli. Den 17 augusti publiceras siffrorna för juni, juli samt första halvåret 2010.

Mediekategorier som ökar i maj 2010:
TV                                             63 procent
Internet                                    43 procent
Kvällspress                               35 procent
Utomhus/Trafikreklam               32 procent
Radio                                        26 procent
Bio                                            21 procent
Populärpress                            20 procent
Landsortspress                        18 procent
Storstadspress                        17 procent
Fackpress                                 11 procent
Sök                                             1 procent

Mediekategorier som minskar i maj 2010:
Övrigt                                     -45 procent
DR/Annonsblad                         -9 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

May 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut