Mediebyrå Barometern
februari2021

Medieinvesteringarna fortsätter backa – tuffast för print

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 15 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Samtliga mediekategorier, bortsett från online video och sociala medier, backade under februari. Tuffast hade mediekategorierna inom print där dagspress storstad backade mest under månaden. Totalt förmedlades under februari drygt 845 miljoner kronor.

Medieinvesteringarna fortsatte att backa under årets andra månad och under februari uppvisade medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 15 procent, jämfört med samma månad föregående år. Endast två mediekategorier uppvisade positiv tillväxt när månaden summeras; online video (10,3 procent) och sociala medier (9,5 procent). Ackumulerat, under årets två första månader, är även dessa mediekategorier de enda kategorierna som uppvisar positiv tillväxt.

– Medieinvesteringarna fortsatte att sjunka kraftigt under februari. De enda mediekategorierna som växte var online video och sociala medier – det är uppenbart att osäkerheten om framtiden består hos såväl annonsörer som mediebyråer. Medieinvesteringarna i februari ligger i nivå med 2009/2010. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi fortfarande jämför medieköpen med en period före pandemin. Det är först i april vi kommer kunna jämföra en pandemimånad med en pandemimånad. Men oavsett är nedgången under 2021 större än under Q4 2020, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Under februari backade samtliga medietyper. Återigen är det de tryckta medierna som drabbas hårdast. Den mediekategori som backade mest under månaden var dagspress storstad. Detta med en negativ tillväxt om 47,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Även dagspress landsort hade en tuff månad och backade med 42,4 procent. Den enskilt största mediekategorin TV minskade kraftigt under februari och backade med 18,2 procent. Ackumulerat har TV tappat 14,2 procent under årets två första månader.

– Återigen är det de tryckta medierna som drabbas hårdast. Även TV föll mycket tungt i februari med en nedgång om 18,2 procent – TV är nu nere på 2010 års nivåer. Efterfrågan är svag, priserna sjunker och annonsörer avvaktar med att teckna årsavtal. TV tappade 1 miljard kronor i medieköp under 2020, hittills i år har kategorin redan tappat 100 miljoner – i lågsäsong. De digitala köpen går relativt starkt, drivet av online video och sociala medier. Vår växande digitala mediekonsumtion visar sig i medieinvesteringarna, men även faktorer som flexibilitet vad gäller av- och- ombokning, en växande e-handel och krav på att media driver direktförsäljning påverkar flytten av pengar till de digitala kanalerna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6/4, 11/5

Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2021 som Excel

Feb 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2022 - 2006

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut