Mediebyrå Barometern
april2008

Landsortspress och veckopress vinnare

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att öka. I april uppgår volymen till ca 1,15 miljarder kronor. Sett till den första delen av året har ökningen hittills varit cirka 4 procent jämfört med 2007. Dock visar april månad en minskning med 4 procent jämfört med föregående år.

– Våra medlemmars medieinvesteringar för sina kunder minskar något under april jämfört med april 2007, vilket sannolikt beror på att påsken i år låg i mars. De större annonsörerna, inte minst i dagligvaruhandeln, investerar betydande summor runt storhelger.  Utöver det inväntar troligtvis flera annonsörer de kommande stora sporthändelserna, ishockey-VM samt Fotbolls-EM, där många planerar att öka sina investeringar, säger Per Rosvall , VD för Sveriges Mediebyråer.

Vinnarna hittills i år är internet och direktreklam samtidigt som bio har tappat stort. Noteras bör dock att direktreklam tillsammans med bio är två av de minsta mediekategorierna som mediebyråerna hanterar och volymerna är inte stora.

TV ökar marginellt under årets första månader samtidigt som radio ökar med 3 procent, trots osålt reklamutrymme. Totalt sett borde detta tala för en lägre nettoomsättning men mediekonjunkturen visar att den fortfarande är stark.

– Det är ett konkret bevis på att Sveriges Mediebyråers medlemsföretag gör ett bra arbete och dessutom kontinuerligt breddar sin kompetens till att innefatta fler tjänster, säger Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 13 procent hittills 2008, och 28 procent i april, medan dagspress storstad ökar med 2 procent både i april och hittills 2008. Kvällspress backar 6 procent hittills i år och med 13 procent i april. Veckopress ökar 7 procent i april och 2 procent hittills 2008. Utomhusreklam har haft en negativ trend under 2008 vilket håller i sig, även om det bara är minus 2 procent totalt för årets första fyra månader.

Det finns flera tänkbara förklaringar till att dagspress landsort ökar så kraftigt. En är att mediekanalerna nu i större utsträckning säljer paket där även exponering på deras hemsidor ingår. Utöver det ser vi en stor rörlighet på arbetsmarknaden vilket leder till fler platsannonser, där dagspressen är stark.

– Positivt är att kunna konstatera att vi fortfarande har en stark konjunktur och att annonsörerna ser positivt på ekonomin. Enligt IRM:s reklamstatistik, som publicerades igår för det första kvartalet 2008, ökade de totala medieinvesteringarna med 3,3 procent jämfört med första kvartalet 2007. För våra medlemsföretag har omsättningen ökat med närapå det dubbla, 6,4 procent, under samma period. Det är glädjande att se att våra medlemsföretags investeringar för sina kunder uppvisar en så stark tillväxt, avslutar Per Rosvall.

 Mediekategorier som ökar i april:
– Dagspress landsort +28 procent
– Veckopress +7 procent
– Internet +4 procent
– Dagspress storstad +2 procent

Mediekategorier som minskar i april:
– Radio – 23 procent
– TV – 15 procent
– Kvällspress – 13 procent
– Utomhus – 6 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, analytiker, OMD,
tel. 08-52 22 59 13, 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer,
08-662 15 23, 070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Apr 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut