Mediebyrå Barometern
oktober2023

Överraskande stark månad för medieinvesteringarna – flera kategorier på rekordnivåer

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 0,9 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under oktober och kategorierna radio, utomhus/trafikreklam, sociala medier och online video nådde rekordnivåer. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,6 miljarder kronor.

Trots att hösten har inletts svalt för medieinvesteringarna blev oktober en överraskande stark månad. De totala medieinvesteringarna backade med 0,9 procent, men flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt och flera av dem nådde rekordnivåer. De mediekategorier som ökade under oktober var: bio, online video, online display, sociala medier, populärpress, utomhus/trafikreklam samt radio. Den mediekategori som ökade mest under oktober var bio med en positiv tillväxt om 46,1 procent. Totalt förmedlades över 1,6 miljarder kronor i oktober.

– Oktober är den enskilt största, och därmed viktigaste, månaden för mediebyråerna sett till omsättning. Och medieinvesteringarna i oktober 2023 blev oväntat starka, trots lågkonjunktur och allmänt tuffa tider. Visserligen backade investeringarna något mot en stark jämförelsemånad, men nådde drygt 1,6 miljarder vilket är den femte högsta oktobernoteringen någonsin, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under oktober var dagspress landsort som uppvisade en negativ tillväxt om 37,0 procent. Även dagspress kväll, DR/Annonsblad, fackpress, dagspress storstad, sök och TV uppvisade negativ tillväxt under oktober. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest – detta med en negativ tillväxt om 29,1 procent.

– Många mediekategorier nådde toppnoteringar under oktober: radio, utomhus/trafikreklam, sociala medier och online video – inte bara för en oktobermånad utan någonsin. Det har varit uppenbart över en längre tid att pengar flyttas från TV och print till dessa medier, och annonsintäkterna når nu toppnivåer. Print gjorde ännu en svag månad, trots den starka rapporten för övriga medier. Fallet i oktober blev 23 procent och det ser inte ut att mattas av. Även TV gjorde en svag månad i det viktiga oktober och backade 7,5 procent. Hittills i år har TV tappat drygt 13 procent, motsvarande en halv miljard kronor i annonsintäkter, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 12/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen.
Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges
Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2023 som Excel

Oct 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut