Mediebyrå Barometern
april2023

Medieinvesteringarna backar för sjätte månaden i rad 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 12,8 procent under april, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 53,1 procent. Totalt förmedlades under april drygt 1,2 miljarder kronor. 

Medieinvesteringarna har haft en tuff start på året och april blev inget undantag. Under årets fjärde månad minskade medieinvesteringarna med 12,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det motsvarar 184 miljoner kronor. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden, dock var det några kategorier som gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; utomhus/trafikreklam, sök, dagspress kväll och radio. Ackumulerat, hittills i år, är bio den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 36,3 procent. – Under april backade medieinvesteringarna för sjätte månaden i rad. Minskningen om 12,8 procent är den största hittills under 2023 och drabbar en av de, vanligtvis, största månaderna på året. Återigen är det utomhus/trafikreklam och radio som går starkt. Radio ökade med 0,8 procent jämfört med en mycket stark aprilmånad 2022, och når därmed ett all-time-high för april. Utomhus/trafikreklam ökade med hela 11,2 procent. Det är uppenbart att dessa två medier attraherar annonsörerna, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

De flesta mediekategorier backade under april och tuffast hade kategorin DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 53,1 procent. Även följande kategorier backade under april; dagspress storstad, dagspress landsort, bio, populärpress, sociala medier, fackpress, TV, online display och online video. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 26,1 procent. – Bortsett från utomhusmediet och radio är medieinvesteringarna för april dyster läsning. De samlade digitala kanalerna minskade med 11 procent, TV med 17 procent och print rasade med hela 25 procent. Totalt har 192 miljoner kronor försvunnit från dessa tre medietyper jämfört med april 2022. Tittar vi på den långsiktiga utvecklingen ser vi inte en uppgång på kort sikt, tvärtom fortsätter kurvorna att peka nedåt. Under sommaren har dessutom flera stora medieägare aviserat stimulanspaket till marknaden i form av sänkta priser, vilket visar på en fortsatt svag marknad med låg efterfrågan, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum:
13/6, 15/8, 12/9, 17/10, 14/11 och 12/12. 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2023 som Excel

Apr 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut