Mediebyrå Barometern
oktober2014

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar en försiktig tillbakagång under oktober månad och backar med knappt 1 procent jämfört med samma månad året innan. Totalt för årets 10 första månader uppvisar dock medieinvesteringarna en fortsatt tillväxt om 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den strukturella omfördelningen av annonspengar till fördel för digitala mediekategorier fortsätter, medan nästan samtliga printkategorier krymper. Totalt förmedlades under oktober månad drygt 1,2 miljarder kronor. 

Mediekategorierna inom print tynger utvecklingen för marknaden totalt under oktober månad med flera större nedgångar. Mest backar mediekategorin kvällspress, följt av populärpress och storstadspress. En printkategori uppvisar dock tillväxt i oktober, fackpressen, och totalt sett ligger investeringarna i denna kategori linje med föregående år.

– I oktober backade mediebyråernas investeringar marginellt och ackumulerat över året ser vi en fortsatt tillväxt med 2,5 procent. Trenden att pengar flyttar från tryckta medier till digitala medier förstärks, tidningskategorin tappar exempelvis 16 procent i oktober, ackumulerat över året är denna siffra -9 procent. Mediekategorin radio ökar dock kraftigt för sjätte månaden i rad och hittills i år har kategorin vuxit med drygt 17 procent. Radio upplever mycket hög efterfrågan, både nationellt och lokalt. Detta är delvis en frukt av en reell efterfrågeökning, men också en effekt av att mediekategorin TV är slutsålt och det spiller över pengar till radio, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin direktreklam/annonsblad fortsätter även i oktober att tappa volymer och summerar hittills årets nedgång till nästan 8 procent. Även mediekategorin bio backar i oktober, vilket dock sannolikt beror på periodiseringseffekter och kategorin uppvisar god tillväxt om knappt 16 procent hittills i år. Vid jämförelse mellan den nyligen släppta IRM-rapporten för Q3 noteras att mediebyråerna och marknaden totalt följer varandra på många områden. Ökningstakten är densamma, och omfördelningen mellan medier ser liknande ut i båda rapporterna, undantaget mediekategorin internet.

– Mediekategorin internet ökar snabbare hos mediebyråerna än övriga marknaden, enligt IRM:s Q3 rapport. Enligt IRM uppvisar kategorin en tillväxt om drygt 16 procent totalt för årets första tre kvartal vilket ska jämföras med knappt 23 procent tillväxt enligt Sveriges Mediebyråer. Detta drivs med största sannolikhet av automatiserade köp, ”programatic buying”, som effektiviserar och målgruppsriktar den digitala kommunikationen. Här ligger kunskapen i stor utsträckning hos mediebyråerna, och följaktligen kan mediebyråernas kunder kapitalisera på automatiserade köp i högre utsträckning än marknaden, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras nästa gång den 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i oktober 2014:

Övrigt70 procent
Radio22 procent
Utomhus/trafikreklam15 procent
Internet12 procent
Fackpress11 procent
Sök9 procent

Mediekategorier som minskat i oktober 2014:

TV-2 procent
DR/Annonsblad-11 procent
Landsortspress-12 procent
Bio-17 procent
Storstadspress-18 procent
Populärpress-21 procent
Kvällspress-23 procent

 

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Oct 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut