Mediebyrå Barometern
november2018

Nedgången för tryckta medier accelererar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, landade på en oförändrad nivå under november, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 6,1 procent. Månadens vinnare blev mediekategorin radio som ökade med 20,0 procent under november. Nedgången för tryckta medier ökade på bred front och tuffast under månaden hade kategorin fackpress som backade med 25,6 procent. Totalt förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under november var radio, TV, utomhus/trafikreklam, sociala medier, online video samt sök. Kategorin radio uppvisade en positiv tillväxt om 20,0 procent, totalt investerades drygt 45 miljoner under månaden. Ackumulerat uppvisar radio en positiv tillväxt om 20,8 procent under 2018.

– November blev en odramatisk månad för medieinvesteringarna. Ackumulerat har investeringarna ökat med 6,1 procent hittills i år, vilket motsvarar en ökning om drygt 800 miljoner kronor, vilket är mycket starkt jämfört med föregående år. Black Friday har inte gynnat de tryckta medierna, vilket man annars skulle kunna tro, utan det är TV och radio som främst har lyckats plocka andelar under årets Black Friday. Etermedia går mycket starkt och totalt ökade medieinvesteringarna av TV och radio med drygt 43 miljoner kronor i november, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under november återfinns primärt inom tryckta medier och samtliga kategorier backade tvåsiffrigt. Den mediekategori som hade det tuffast i november var fackpress, som backade med 25,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat har kategorin en negativ tillväxt om 17,2 procent under 2018. Även mediekategorierna bio, DR/Annonsblad samt online display uppvisade negativ tillväxt under november.

– För tryckta medier blev november en katastrofmånad då samtliga tryckta medier tappar på bred front. Minskningen ligger på 21,7 procent, motsvarande knappt 44 miljoner kronor – trots Black Friday. Dessa pengar plockas inte upp av tidningarnas digitala kanaler – de ser ut att ha gått primärt till TV och radio. Efter att ha sett ut att bromsat fallet tidigare under året, accelererar nu nedgången återigen i tryckta kanaler, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Nov 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut