Mediebyrå Barometern
december2016

2016 – Starkt år för medieinvesteringarna

Under helåret 2016 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 5,1 procent, jämfört med 2015. Även under årets sista månad, december, ökade medieinvesteringarna och uppvisade en positiv tillväxt om 7,2 procent, jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under december mer än 880 miljoner kronor och totalt för helåret 2016 drygt 13,7 miljarder kronor. 

Under helåret 2016 ökade de totala medieinvesteringarna med 5,1 procent, vilket motsvarar drygt 13,7 miljarder kronor. De mediekategorier som har haft starkast tillväxt och kan ses som årets vinnare är mediekategorierna sök och utomhus/trafikreklam. Även kategorierna internet, bio och radio har under året utvecklats starkt. Ytterligare en kategori som sticker ut är TV som gått från en negativ trend 2015 till en positiv 2016, med en ökning om 3,4 procent för helåret.

De mediekategorier som under helåret 2016 uppvisade störst negativ tillväxt är DR/Annonsblad och populärpress. Även kategorierna fackpress och dagspress storstad backade under året med 11,5 respektive 11,3 procent. Mediebyråbarometern påvisar att de tryckta medierna fortsatt tappar och backade under 2016 med 210 miljoner kronor, dock var minskningen kraftigare under 2015 (332 miljoner kronor).

– Det är glädjande att konstatera att 2016 har varit ett mycket starkt år för medieinvesteringarna. Flera faktorer har bidragit till detta; god konjunktur, fortsatt lågt ränteläge och ökad konsumtion. Men också det faktum att mediemarknaden har blivit alltmer komplex, vilket betyder att fler annonsörer väljer att anlita mediebyråer. Vi ser också att mediebyråerna har breddat sina tjänster, vilket också leder till ökad tillväxt. Sett till mediekategorierna kan vi tydligt se att annonsörerna under året har sökt sig tillbaka till breda räckviddsmedier. Vi ser även att de digitala kanalerna fortfarande växer med stora belopp – men förflyttningen av medieinvesteringarna har mattats av och de digitala kanalerna växer inte i samma takt som 2015. Det är också tydligt att alltfler annonsörer går mot en högre andel rörlig kommunikation och således växer medier som TV, online video, social video, digital utomhus, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Årets sista månad var stark och medieinvesteringarna i december ökade med 7,2 procent. De mediekategorier som ökade mest och blev månadens vinnare var bio och utomhus/trafikreklam. Kategorin bio nådde sin enskilt högsta investeringsnivå på månadsbasis sedan Mediebyråbarometern startades och landade i december på drygt 18 miljoner kronor. Även den enskilt största kategorin, TV, ökade under december och uppvisade en positiv tillväxt om 15,1 procent.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under december var DR/Annonsblad, populärpress, fackpress, dagspress storstad, sök, dagspress kväll och radio.

– Print fortsätter att tappa, men inte i samma omfattning som tidigare. I december tappade print 5,3 procent, vilket är det lägsta månadstappet under 2016. Dock fortsätter landsortspress att gå starkt och ökade med 5,5 procent i december. Framför allt är det TV-investeringarna som driver upp den totala spenderingen i december och siffrorna verifierar den höga efterfrågan och utförsäljningsgraden som rådde under december. Trots fallande tittarsiffror litar fortfarande annonsörer och mediebyråer på TV:s genomslagskraft och förmåga att bygga räckvidd. Räckviddsbehovet driver också utomhus/trafikreklam, som återigen gjorde en mycket stark månad i december, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 7/2, 7/3, 11/4, 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Dec 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut