Mediebyrå Barometern
maj2020

Medieinvesteringarna fortsätter rasa – backar 440 miljoner

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 34,4 procent i maj, jämfört med samma period föregående år. Samtliga mediekategorier uppvisar negativ tillväxt och den totala investeringsnivån är den lägsta för en maj-månad sedan mätningarna påbörjades. Totalt förmedlades under maj drygt 840 miljoner kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att backa på bred front. Nedgången i maj landade på 34,4 procent, motsvarande 440 miljoner kronor – vilket är den lägsta noteringen för månaden sedan Mediebyråbarometern startades. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 24,5 procent. Det motsvarar över 1,6 miljarder kronor.

– Medieinvesteringarna fortsätter att falla kraftigt till följd av corona-krisen. Maj 2020 är den lägsta noteringen för en maj-månad sedan mätningarna startade 2007, och de flesta mediekategorier noterar en all time low. April och maj är vanligtvis högsäsong för medieköp, och de minskningar vi har sett under krisen drabbar medierna därför mycket hårt. Det är högst osannolikt att de förlorade pengarna återinvesteras senare under året, och som en följd av det kommer vi att se – och har redan sett – varsel, nedläggningar och sammanslagningar hos publicister, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier fortsätter att uppvisa negativ tillväxt och backade kraftigt även i maj. Tuffast hade mediekategorierna dagspress kväll och utomhus/trafikreklam som backade med 56,6 procent respektive 56,1 procent. De samlade printkategorierna minskade med 44 procent och digitala medieköp med 32 procent. Siffrorna som redovisas för bio är förväntat i och med stängda biografer till följd av corona.

– Annonsörer och mediebyråer drar ner medieköpen brett över samtliga medier. Utomhus/trafikreklam är den mediekategori som faller tyngst – minskar med över 56 procent i en månad som i normala fall är en stark period. När folk försvinner från gator, köpcentrum och kollektivtrafik är det naturligt att också annonsörerna försvinner. Så är dock inte fallet för övriga mediekanaler. Den generella mediekonsumtionen har ökat under coronakrisen; vi tittar mer på TV och rörlig bild, läser mer, använder sociala medier och digitala kanaler i högre utsträckning. Trots detta minskar medieköpen. Utbudet av mediekontakter är väsentligt mycket högre än efterfrågan, vilket driver mediepriserna nedåt i samtliga kanaler. Den stora nedgången i maj är en kombination av neddragna budgetar och sjunkande mediepriser, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2020 som Excel

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

May 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut