Mediebyrå Barometern
oktober2015

Svag ljusning inom print

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade marginellt under oktober, ner 1,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Under oktober avtog dock den negativa tillväxttakten för printkategorierna något. Bäst gick det för mediekategorierna internet, dagspress landsort samt radio. Totalt förmedlades under oktober omkring 1,2 miljarder kronor. 

Medieinvesteringarna minskade marginellt under oktober, jämfört med samma period föregående år. Mediekategorin internet fortsätter att öka, dock inte i samma takt som under tidigare månader. Även kategorierna dagspress landsort och radio uppvisar en positiv tillväxt i oktober.

– Oktober var en ganska odramatisk månad. Medieinvesteringarna för oktober har legat mer eller mindre konstant de senaste tre åren, och denna månad innebar en marginell minskning om 1,5 procent. Men det vi kan se är att print tappar något mindre än tidigare månader, vilket kan ses som en svag förbättring. Denna utveckling blir spännande att följa under kommande månader, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som har minskat kraftigast under oktober är dagspress kväll som backar med 44,7 procent. Kategorin fackpress har haft en tuff månad och uppvisar en negativ tillväxt om 35 procent. Även mediekategorierna populärpress, dagspress storstad, sök, DR/Annonsblad och TV backar med 16,4%, 10,8%, 10,8%, 6,3% respektive 3,9%. Bio och utomhus/trafikreklam ligger i stort sett på en oförändrad nivå.

– Tappet för print är 12,3 procent, jämfört med ackumulerat 15,2 procent. Detta drivs av morgonpressen; storstadspress tappar endast 11 procent, och landsortspress ökar med 3,6 procent. Raset för kvällspressen kvarstår dock, 45 procent är nästan en halvering av medieinvesteringarna från oktober 2014. TV fortsätter att tappa, under oktober 3,9 procent, men minskningen är inte lika kraftig som tidigare månader. Ackumulerat är minskningen nu 6,6 procent. Tappet förklaras dels av den minskade tittartiden (PUT) men också av en omfördelning av pengar till online video, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande mediebyråbarometer publiceras den 8 december. 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i oktober 2015:

Internet15,7 procent
Dagspress landsort3,6 procent
Radio0,4 procent
Övrigt 8,7 procent

 

Mediekategorier som minskat i oktober 2015:

Dagspress kväll-44,7 procent
Fackpress-35,0 procent
Populärpress-16,4 procent
Dagspress storstad-10,8 procent
Sök-10,8 procent
DR/Annonsblad-6,3 procent
TV-3,9 procent
Bio-1,2 procent
Utomhus/trafikreklam-0,4 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Oct 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut