Mediebyrå Barometern
oktober2017

Rekordmånad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 0,7 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,65 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna startades. Sett till enskilda mediekategorier blev de stora vinnarna i oktober radio, utomhus/trafikreklam och DR/Annonsblad. De mediekategorier som hade det tuffast under månaden var dagspress storstad och dagspress kväll.

Oktober blev en stark månad för medieinvesteringarna som nådde rekordnivåer. Totalt under månaden förmedlades över 1,65 miljarder kronor. Det är den högsta noteringen sedan Mediebyråbarometern startades.

– Medieinvesteringarna går på högvarv och i oktober slår medieinvesteringarna all time high. Den näst starkaste månaden i Mediebyråbarometerns historia är oktober 2016, så följaktligen möter samtliga mediekategorier mycket starka siffror i denna mätning. Vi befinner oss i en högkonjunktur, men det är inte den enda anledningen till den positiva tillväxten, utan det handlar även om att mediebyråernas erbjudande växer och utvecklas i en riktning som svarar mot annonsörernas behov, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som ökade under oktober var radio, utomhus/trafikreklam, DR/annonsblad, internet samt bio. Även denna månad blev kategorin radio den stora vinnaren och under oktober uppvisade en positiv tillväxt om 35,8 procent. Även mediekategorin utomhus/trafikreklam påvisade framgång med en positiv tillväxt om 24,7 procent. För båda kategorierna, radio och utomhus/trafikreklam, innebar oktober rekord i medieinvesteringar under en och samma månad.

Tuffare har det varit för flertalet printkategorier som under oktober backade. Den mediekategori som backade mest var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 21,4 procent. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, fackpress, TV, sök samt dagspress landsort backade under september.

– Trots att TV backade med 6,5 procent blev oktober ingen dålig månad för TV – det är den tredje högsta månadsnoteringen någonsin för kategorin. Minskningen kan i stor utsträckning härledas till Discovery Networks Sweden och konflikten med Com Hem då kompensationer till kunder tycks ha utgått i oktober. Hade konflikten inte inträffat skulle omsättningen för TV ha varit större. Trots att branschen slår all time high brottas de tryckta tidningarna med stora nedgångar i annonsintäkter. Dagspress storstad, kvällspress och populärpress minskar samtliga med mer än 20 procent. Endast landsortspress klarar sig bra och noterar i princip samma nivå som föregående år säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 12 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Oct 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut