Mediebyrå Barometern
januari2023

Medieinvesteringarna fortsätter att bromsa

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 7 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin DR/Annonsblad som minskade med 33,8 procent. Totalt förmedlades under januari drygt 1,1 miljarder kronor.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 7 procent, jämfört med samma månad föregående år. Endast fyra mediekategorier gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; dagspress kväll, radio, bio samt utomhus/trafikreklam. Dagspress kväll är den kategori som ökade mest under januari, detta med en positiv tillväxt om 69,2 procent.

– Medieinvesteringarna fortsatte att backa under januari och uppvisade en negativ tillväxt om 7 procent. 2023 inleds således på samma sätt som 2022 avslutades och siffrorna talar sitt tydliga språk – lågkonjunkturen har nått mediebranschen. Hur resten av året blir är för tidigt att sia om – men medieinvesteringarna inleder 2023 mycket svagt, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.
En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under januari. Den kategori som backade mest under månaden var DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 33,8 procent. Även populärpress, sök, dagspress storstad, fackpress, online display, sociala medier, dagspress landsort, TV och online video backade i januari.

– Nästan samtliga medietyper minskade i januari jämfört med föregående år; rörlig bild med 7 procent, print 13 procent och digitalt med 12 procent. Två mediekategorier ökade dock iögonfallande mycket: dagspress kväll med 69,2 procent och radio med 26,6 procent. Det är lite för tidigt för att dra några slutsatser av detta, men vi följer utvecklingen och ser om det är en tillfällighet eller ett trendbrott. Vi kan även konstatera att TV backade med 6,9 procent – motsvarande 30 miljoner kronor. Detta trots stimulanspaket till marknaden i januari samt ett stort mästerskap i Handbolls-VM. Det ska bli intressant att följa medieinvesteringarnas utveckling de närmaste månaderna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 7/3, 11/4, 9/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2023 som Excel

Jan 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut