Mediebyrå Barometern
mars2016

Medieinvesteringarna backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 22,8 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Samtliga mediekategorier uppvisar negativ tillväxt under månaden. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då mars 2016 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2015. Totalt förmedlades under mars över 1 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backar på bred front under mars. Ackumulerat för Q1, det vill säga under årets tre första månader, har medieinvesteringarna backat med totalt 3 procent. De mediekategorier, sett till Q1, som har ökat är internet, radio, sök samt bio.

– En förklaring till att medieinvesteringarna backar är sökvolymer och programmatic, som hos vissa byråer sköts i separata bolag. Ytterligare en förklaring kan vara att kategorin internet, som är den snabbast växande, i vissa fall inte går via den svenska mediebyrån. Delar av de programmatiska köpen på den svenska marknaden sköts internationellt och köpen genomförs från internationella mediebyråhubbar, och registreras därför inte som svenska köp. Nedgången under årets första tre månader är inte en signal om lägre volymer, utan snarare en signal om en strukturell förändring på mediebyråmarknaden, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.
Under mars minskade medieinvesteringarna i printkategorierna med 14,7 procent, och totalt under Q1 med 11,5 procent. Den printkategori som har tappat mest under mars är kvällspress. TV backar med
35,1 procent under mars, siffran kan delvis förklaras av periodiseringseffekter, men sett till Q1 har kategorin minskat med 9 procent.

– Förklaringen till TV:s nedgång kan förklaras med förflyttningen från linjär- till webb-TV, men också med det faktum att den minskade efterfrågan har lett till möjligheter att köpa TV effektivare. Så kallad RBS (run by station) ökar, vilket betyder att TV-stationerna säljer sitt lager till ett lägre pris, vilket leder till minskade reklamintäkter. Detta samtidigt som internet, radio och utomhus ökar, vilket påvisar att mediebyråerna använder andra medier för att kompensera för tappad räckvidd i TV och print, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i mars 2016:

Mediekategorier som minskat i mars 2016:

DR/Annonsblad-40,9 procent
TV-35,1 procent
Utomhus/trafikreklam-23,8 procent
Dagspress kväll-20,3 procent
Radio-19,9 procent
Dagspress storstad-15,2 procent
Dagspress landsort-13,6 procent
Sök-11,6 procent
Fackpress-10,1 procent
Internet-5,9 procent
Bio-0,8 procent
Övrigt-16,9 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Mar 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut