Mediebyrå Barometern
december2022

Tufft avslut på året för medieinvesteringarna – så blir 2023

Under helåret 2022 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 3,6 procent, jämfört med 2021. Dock minskade medieinvesteringarna under årets sista månad, december, med 11 procent. Totalt förmedlades under december nästan 988 miljoner kronor och totalt under helåret 2022 drygt 14,5 miljarder kronor.

Under helåret 2022 ökade de totala medieinvesteringarna med 3,6 procent. Investeringarna inledde året mycket starkt, men försvagades succesivt. Förutom mediekategorin bio, som uppvisat positiv tillväxt om 127,1 procent på grund av pandemin och stängda biografer 2021, är kategorin utomhus/trafikreklam den stora vinnaren 2022. Detta med en positiv tillväxt om 38,6 procent, vilket även innebär ett all-time-high 2022 för kategorin. När årets siffror summeras kan vi även konstatera att investeringarna inom rörlig bild rör sig allt mer från TV till online video. Siffrorna visar också att de tryckta printkategorierna inledde året starkt, detta med en positiv tillväxt om 7 procent, men backade sedan kraftigt under årets sista kvartal med 22 procent.

– Vi kan nu sammanfatta 2022 som ett år med en mycket stark inledning, men som försvagades över tid. Tillväxten på helår är 3,6 procent, där första halvåret var starkt med en positiv tillväxt om 10 procent, andra halvåret svagt med negativ tillväxt om 1 procent. Under årets sista månad, december, backade investeringarna med 11 procent och nedgången i december bör ses som en indikation inför 2023. Marknadssituationen med lågkonjunktur, inflation och minskad disponibel inkomst gör att många annonsörer är försiktiga med större marknadsföringsaktiviteter och medieköp. Detta förstärker prognosen att också medieinvesteringarna är på väg mot en svagare period 2023, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Under december backade de totala medieinvesteringarna med 11 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade en negativ tillväxt, bortsett från bio, utomhus/trafikreklam, radio, dagspress kväll och online video. Tuffast hade kategorin DR/Annonsblad, detta med en negativ tillväxt om 31,7 procent. Kategorin är även den som backat mest under helåret 2022. 

– Medieinvesteringarna avslutar 2022 svagt, medieköpen minskar med 11 procent och decembernoteringen är den lägsta sedan 2015. Julannonseringen är betydligt lägre, vilket påverkar medier som historiskt sett har gynnats av detaljhandelsannonsering; den tryckta dagspressen minskar med 28 procent, TV med 14,1 procent och digitala medier med 11 procent. De kategorier som klarade sig bäst i december var bio, dock från svaga jämförelsetal i och med pandemin, utomhus/trafikreklam och radio. I övrigt präglades december av en bred nedgång som drabbade de flesta mediekategorier, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 7/2, 7/3, 11/4, 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern december 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern december 2022 som Excel

Dec 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut