Mediebyrå Barometern
februari2022

Medieinvesteringarna fortsätter att öka – OS-effekt kan skönjas 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 19 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna ökade under februari och månadens stora vinnare blev dagspress storstad. Detta med en positiv tillväxt om 40,1 procent. Tuffast hade mediekategorin DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 21,3 procent. Totalt förmedlades under februari drygt 1 miljard kronor. 

Under årets andra månad ökade medieinvesteringarna med 19 procent, jämfört med samma månad föregående år. Flertalet mediekategorier ökade under februari och månadens stora vinnare blev dagspress storstad som uppvisade en positiv tillväxt om 40,1 procent. Även mediekategorierna utomhus/trafikreklam, online video, TV, sök, fackpress, radio, sociala medier, dagspress kväll, online display samt dagspress landsort ökade under februari. Ackumulerat, under årets två första månader, är utomhus/trafikreklam den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om 86,7 procent. 

– För femte månaden i rad ökar medieinvesteringarna dubbelsiffrigt, i februari med 19 procent. Förvisso möter siffrorna svaga jämförelsetal från föregående år, men inledningen på 2022 visar tydligt att investeringarna är tillbaka på de nivåer som gällde för pandemin. De olympiska spelen har sannolikt bidragit till den kraftiga ökningen i februari och TV står för den största ökningen i kronor; 75 miljoner kronor mer än samma månad föregående år. Kategorin har ökat med 35 procent under årets två första månader och det är tydligt att TV fortsatt är en attraktiv kanal för annonsörerna, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Ett fåtal mediekategorier backade under februari. Tuffast hade DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 21,3 procent. Ackumulerat, under årets två första månader, är dock dagspress kväll den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 23 procent.

– Även massmediet utomhus/trafikreklam uppvisade kraftig tillväxt i februari, dock har kategorin fortfarande en bit kvar till de nivåer den låg på före pandemin. Nuvarande nivå är jämförbar med 2015/2016, men vi kan förvänta oss en större ökning under året. Det beror dels på hög utförsäljningsgrad under våren samt dels på grund av riksdagsvalet i höst. Under februari fortsatte även de digitala kanalerna att öka, detta drivet av online video. Ökningen hittills i år för de samlade digitala kanalerna är 17 procent och för online video är ökningen 46 procent. Rörlig bild på alla plattformar växer snabbt – annonsörer söker bred räckvidd med en kombination av TV och online video, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 12/4, 10/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern februari 2022 som Excel

Feb 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut