Mediebyrå Barometern
oktober2008

TV och radio tappar mest när medieinvesteringarna går ner

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer minskade med 8 procent under oktober. Resultatet för helåret, perioden januari-oktober 2008, visar dock fortfarande positiva siffror med en ökning på 6 procent. Totalt motsvarar det en förmedlad volym på cirka 10,3 miljarder kronor.

Den finansiella oron har gjort att finansbranschen, som är en av de mest annonsintensiva i Sverige, till stor del varit tvungna att dra ner på sin annonsering. Detta har självfallet påverkat de totala medieinvesteringarna negativt, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Tidigare i år har investeringarna ökat kraftigt och totalt ackumulerat för 2008 ligger resultatet fortfarande högre än för 2007. Årets vinnare ser inte helt oväntat ut att bli internet som har ökat med 20 procent, dagspress landsort som har ökat med 15 procent, och TV som har ökat med 5 procent sedan januari i år.

TV backar med 22 procent under oktober, men vi såg en uppgång i ungefär samma storlek under september, vilket innebär att TV fortfarande ligger kvar på en total ökning med 5 procent sedan januari i år. Detta beror till viss del på att många kampanjer är bokade i september, men löper in i oktober, och att TV-kanalerna måste leverera bokade kampanjer innan de kan ta in fler, säger Per Rosvall.

Även radio och utomhusreklam tappar investeringar, minus 26 respektive 21 procent, jämfört med samma månad förra året.

Vi börjar nu se större effekter av turbulensen i finansbranschen, dels direkt genom att planerade kampanjer skjuts upp och dels genom att många annonsörer väljer att avvakta med nya kampanjer. Som vi tidigare har noterat så är det främst medier som inte har knutit upp investeringarna i årsavtal som tappar mark. Dessutom görs många bokningar med lång framförhållning som gör att vi får en förskjutning på flera månader vilket gör det svårt att se hela effekten, fortsätter Per Rosvall.

De relativt små medieslagen för Sveriges Mediebyråers medlemmar, bio och direktreklam, har haft ett starkt år och de fortsätter att öka. Bio uppvisar 94 procent högre investeringar i oktober i år jämfört med 2007. Mediekategorin har gynnats av flera storfilmer som har dragit såväl publik som medieinvesteringar, under oktober. Direktreklam har ökat med 31 procent i oktober, men eftersom kategorin volymmässigt är en av de minsta kategorierna kan jämförelser med andra medieslag bli missvisande.

Internet tar fortfarande andelar, och har ökat med 6 procent i oktober, vilket även är ett tecken på att mediekonsumtionen fortsätter att flyttas till nätet. Ökningen under perioden januari-oktober 2008 ligger kvar på cirka 20 procent, men de senaste månaderna finns det tecken på en inbromsning i ökningstakten.

Även om tillväxttakten för medieinvesteringarna för internet minskar något, så innebär uppgången under oktober ändå att internet är större än bio, utomhusreklam, radio och direktreklam tillsammans. Samtidigt är det ett medieslag med hög mätbarhet, vilket kan vara en extra trygghet i oroliga tider, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i oktober:
Dagspress landsort 7 procent
Internet 6 procent
Dagspress storstad 6 procent
Kvällspress 5 procent

 Mediekategorier som minskar i oktober:
Radio -26 procent
TV -22 procent
Utomhusreklam -21 procent
Veckopress -3 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Oct 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut