Mediebyrå Barometern
augusti2014

Medieinvesteringarna fortsatte att växa i augusti

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under augusti månad att växa jämfört med samma månad föregående år. Uppgången på 4 procent i augusti härrör främst från digitala medier och mediekategorin TV. Det stundande riksdagsvalet påverkar marknaden positivt även om den strukturella nedgången för printkategorierna fortsätter. För årets första 8 månader har medieinvesteringarna ökat med nästan 3 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under augusti nästan 900 miljoner kronor.

Även för augusti månad fortsätter medieinvesteringarna att växa i en något högre takt än i inledningen av året. Det är främst de digitala mediekategorierna som bidrar positivt tillsammans med den största kategorin TV. Men även mediekategorierna bio, radio och utomhus uppvisar stark tillväxt i augusti.

– Mediebyråernas medieköp fortsätter att öka vilket är glädjande. Ökningen i augusti är 4 procent jämfört med augusti 2013. Totalt för perioden januari-augusti är ökningen 3 procent. Vi ser tydliga effekter av det stundande valet i augusti. Det är därför förvånande att printmedierna minskar så kraftigt, ner nästan 15 procent tillsammans i augusti. Printmedier brukar annars gynnas kraftigt i valtider. Den strukturella förändringen från tryckta till digitala medier är i augusti mycket påfallande, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Samtliga printmediekategorier med undantag för fackpress uppvisar kraftiga nedgångar i augusti jämfört med samma månad föregående år och accelererar dessutom tillbakagången jämfört med perioden januari-augusti. Mest backar kvällspressen, ner nästan 20 procent i augusti och nästan 16 procent hittills i år. Även direktreklam/annonsblad backar kraftigt i augusti, ner drygt 28 procent, jämfört med en tillbakagång på drygt 11 procent hittills i år. Mediekategorin bio däremot, uppvisar en mycket stark tillväxt i augusti men från relativt låga nivåer, upp 172 procent.

– Mediekategorin TV uppvisar en ökning i augusti trots snabbt fallande tittarsiffror och ett annorlunda konsumtionsmönster av rörlig bild. Efterfrågan på TV-reklam överstiger vida utbudet. Ökningen på TV skulle därför sannolikt vara betydligt större om det fanns mer tittare att tillgå. Detsamma gäller radiomediet, som visar stark tillväxt för fjärde månaden i rad. Radiostationerna är i princip slutsålda och har inte tillräckligt många lyssnare för att tillgodose marknadens efterfrågan, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 14/10, 11/11 och 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i augusti 2014:

Bio172 procent
Radio50 procent
Internet30 procent
Utomhus/trafikreklam14 procent
Sök11 procent
TV3 procent
Fackpress0 procent

 

Mediekategorier som minskat i augusti 2014:

Övrigt-2 procent
Landsortspress-13 procent
Storstadspress-15 procent
Populärpress-18 procent
Kvällspress-20 procent
DR/Annonsblad-28 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Aug 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut