Mediebyrå Barometern
augusti2014

Medieinvesteringarna fortsatte att växa i augusti

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under augusti månad att växa jämfört med samma månad föregående år. Uppgången på 4 procent i augusti härrör främst från digitala medier och mediekategorin TV. Det stundande riksdagsvalet påverkar marknaden positivt även om den strukturella nedgången för printkategorierna fortsätter. För årets första 8 månader har medieinvesteringarna ökat med nästan 3 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under augusti nästan 900 miljoner kronor.

Även för augusti månad fortsätter medieinvesteringarna att växa i en något högre takt än i inledningen av året. Det är främst de digitala mediekategorierna som bidrar positivt tillsammans med den största kategorin TV. Men även mediekategorierna bio, radio och utomhus uppvisar stark tillväxt i augusti.

– Mediebyråernas medieköp fortsätter att öka vilket är glädjande. Ökningen i augusti är 4 procent jämfört med augusti 2013. Totalt för perioden januari-augusti är ökningen 3 procent. Vi ser tydliga effekter av det stundande valet i augusti. Det är därför förvånande att printmedierna minskar så kraftigt, ner nästan 15 procent tillsammans i augusti. Printmedier brukar annars gynnas kraftigt i valtider. Den strukturella förändringen från tryckta till digitala medier är i augusti mycket påfallande, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Samtliga printmediekategorier med undantag för fackpress uppvisar kraftiga nedgångar i augusti jämfört med samma månad föregående år och accelererar dessutom tillbakagången jämfört med perioden januari-augusti. Mest backar kvällspressen, ner nästan 20 procent i augusti och nästan 16 procent hittills i år. Även direktreklam/annonsblad backar kraftigt i augusti, ner drygt 28 procent, jämfört med en tillbakagång på drygt 11 procent hittills i år. Mediekategorin bio däremot, uppvisar en mycket stark tillväxt i augusti men från relativt låga nivåer, upp 172 procent.

– Mediekategorin TV uppvisar en ökning i augusti trots snabbt fallande tittarsiffror och ett annorlunda konsumtionsmönster av rörlig bild. Efterfrågan på TV-reklam överstiger vida utbudet. Ökningen på TV skulle därför sannolikt vara betydligt större om det fanns mer tittare att tillgå. Detsamma gäller radiomediet, som visar stark tillväxt för fjärde månaden i rad. Radiostationerna är i princip slutsålda och har inte tillräckligt många lyssnare för att tillgodose marknadens efterfrågan, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 14/10, 11/11 och 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i augusti 2014:

Bio172 procent
Radio50 procent
Internet30 procent
Utomhus/trafikreklam14 procent
Sök11 procent
TV3 procent
Fackpress0 procent

 

Mediekategorier som minskat i augusti 2014:

Övrigt-2 procent
Landsortspress-13 procent
Storstadspress-15 procent
Populärpress-18 procent
Kvällspress-20 procent
DR/Annonsblad-28 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Aug 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut