Mediebyrå Barometern
augusti2012

Medieinvesteringarna backar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade under augusti månad med nästan 13 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år ligger dock de totala investeringarna i linje med 2011. Den största förloraren under augusti är TV som backar med 23 procent, delvis på kalendereffekter. Medieinvesteringar i kvällspress uppvisar starka försäljningssiffror för månaden och återhämtar till viss del de sjunkande investeringarna hittills i år. Även mediekategorin sök uppvisar stark tillväxt under augusti. Totalt förmedlades under månaden 868 miljoner kronor.

Medieinvesteringarna backar på bred front under augusti månad jämfört med samma månad föregående år. Endast fem mediekategorier uppvisar tillväxt för månaden, kvällspress, fackpress, sök, bio och DR/annonsblad. I absoluta tal växer mediekategorin bio mest, följt av kvällspress.

– Kvällspressen levererar en stark månad mycket tack vare högt fokus kring OS. Med de större sportevenemangen bromsas också den negativa trenden för kvällspress som tidigare förutspåtts under våren. Uppryckningen under augusti månad visar på hur viktig sporten är för kvällstidningarna. Även mediekategorin bio uppvisar stark tillväxt tack vare ett bra filmutbud under sommaren, speciellt för barn och unga vuxna, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De kategorier som allra mest bidrog till de minskade medieinvesteringarna under augusti månad var i storleksordning TV, storstadspress och utomhus/trafikreklam. Sammanlagt motsvarar de minskade investeringarna i dessa tre kategorier det totala tappet för augusti månad.

– Svängningarna inom mediekategorin TV beror främst på färre antal faktureringsdagar i augusti, vilket vi även upplevde i maj. En väsentlig del av investeringarna i TV kring OS tillföll juli månad och det förklarar till största delen minskningen på 23 procent. Sökkategorin fortsätter växa och det visar på att det finns fortsatt väldigt stor potential i mediet. Medan internetkategorin troligtvis har påverkats av den kraftiga ökningen i kvällspress och visar för första månaden under året på en negativ utveckling. Detta i kombination med en avmattande tillväxt i TV kan tolkas som ett tecken på en generell inbromsning på mediemarknaden, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Mediekategorierna radio och populärpress fortsätter att tappa under augusti månad och bekräftar den nedåtgående trenden. De backar med 19 respektive 5 procent vardera.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 16/10, 13/11 och 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i augusti 2012:

Bio135 procent
Kvällspress23 procent
Sök21 procent
Fackpress1 procent
DR/Annonsblad1 procent

Mediekategorier som minskat i augusti 2012:

Internet-2 procent
Populärpress-5 procent
Landsortspress-6 procent
Övrigt-6 procent
Storstadspress-17 procent
Radio-19 procent
Utomhus/trafikreklam-21 procent
TV-23 procent

 

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern augusti i Exce

Aug 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut