Mediebyrå Barometern
maj2014

Medieinvesteringarna fortsätter ner i maj

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskar i maj med drygt 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppvisar dock fortfarande medieinvesteringarna en tillväxt om 1 procent hittills i år Nedgången i maj kan till stor del förklaras av minskade investeringar i den största mediekategorin TV samt en bred nedgång inom printmedia. Totalt förmedlades under maj månad drygt 1,1 miljarder kronor.

De digitala mediekategorierna fortsätter att ta andelar av totalen och både internet och sök uppvisar god tillväxt under maj månad, upp 12 respektive drygt 10 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Det gör att deras andel av de totala medieinvesteringarna närmar sig en fjärdedel. Denna uppgång lyckas dock inte kompensera nedgången för i andra mediekategorier och totalt sett backar investeringarna i maj.

– Minskningen av investeringar under maj månad är en reell minskning av köpen från mediebyråerna då månaden varken innehåller färre faktureringsdagar eller helger jämfört med samma månad föregående år. Mediekategorin TV fortsätter att tappa, drivet av det minskande TV tittandet. Kategorin lider inte utav svag efterfrågan utan av ett för litet utbud. TV stationerna är i princip slutsålda, men kan inte leverera marknadens krav på tittare och tappar följaktligen intäkter. Medieinvesteringarna i TV backar nästan 13 procent i maj och uppvisar nu även en total tillbakagång hittills i år om nästan 2 procent, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

– Mediekategorin radio fortsätter att uppvisa god tillväxt även under maj månad. Det nya mätsystemet, PPM, som infördes 2013 ledde initialt till osäkerhet och minskade intäkter under 2013.  Osäkerheten verkar dock ha lagt sig och kategorin växer med nästan 17 procent i maj och 11 procent hittills i år, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

– Printmedia fortsätter kräftgången och har nu ackumulerat tappat 118 miljoner kronor från mediebyråerna hittills i år. Främst kvällspressen tappar kraftigt i maj och backar med hela -26 procent. Detta är anmärkningsvärt då annonseringen från de politiska partierna ökade kraftigt under månaden, inför EU-valet. Vi ser dock att EU-valet har gynnat utomhuskategorin som går i andra riktningen och ökar kraftigt, upp med nästan 14 procent i maj, fortsätter Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 12/8, 9/9, 14/10, 11/11 och 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i maj 2014:

Övrigt26 procent
Radio17 procent
Utomhus/trafikreklam14 procent
Internet12 procent
Sök10 procent
Bio8 procent

Mediekategorier som minskat i maj 2014:

Landsortspress-9 procent
TV-13 procent
Fackpress-13 procent
Storstadspress-15 procent
Populärpress-20 procent
DR/Annonsblad-22 procent
Kvällspress-26 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

May 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut