Mediebyrå Barometern
oktober2007

Nu slår TV tillbaka

Oktober månads statistik för mediebyråerna visar på en ökning med nära 8 procent jämfört med oktober 2006. Totalt för hela 2007 fram till och med oktober har omsättningen hos mediebyråerna ökat med 7 procent. En tydlig trend är att stora mediegrupper som TV och dagspress storstad nu ökar igen.

– Nu när vi ser nästan hela årets omsättning kan vi konstatera att Internets utveckling även fortsättningsvis är mycket stark. Det ger en fortsatt spännande utveckling med många möjligheter att nå ut till konsumenterna. Vi ser även en tillväxt inom de stora mediegrupperna som TV och dagspress storstad som tillsammans står för 57 procent av den totala omsättningen, säger Per Rosvall , VD för Sveriges Mediebyråer.

Internet, som för helåret visat en stark tillväxt, fortsätter att växa. Totalt under årets 10 första månader har omsättningen ökat med 48 procent jämfört med 2006.

– Tillväxten i såväl större som mindre mediegrupper visar på behovet av att jobba integrerat med fler kanaler i kampanjerna för att nå målgrupper i rätt miljö med rätt budskap, säger Per Rosvall.

TV ökade i september med 20 procent, och växer även i oktober med 10 procent, men sett till hela 2007 ligger TV-mediets tillväxt på 5 procent vilket är lägre än den totala tillväxten av medieinvesteringarna.

Bio är annars det medieslag som ökar mest jämfört med oktober 2006 med en tillväxt på 45 procent. Totalt för 2007 har investeringarna i bioreklam ökat med 14 procent jämfört med förra året.

I oktober visade dagspress landsort på en ökning på nära 20 procent, detta efter en längre period med negativ utveckling. Även dagspress storstad ökade något i oktober. Totalt för 2007 har dagspress storstad ökat med 8 procent, och landsort med 3 procent. Veckopress fortsätter sin positiva tillväxt och ökade 5,5 procent under oktober. Totalt för 2007 är ökningen 10 procent jämfört med 2006.

Den negativa trenden för kvällspress och utomhusreklam fortsätter även i oktober. Totalt för hela 2007 har kvällspress tappat 9 procent i omsättning, och utomhusreklam backat med 6 procent.

Radio, som var september månads vinnare, fortsätter att visa på en stark tillväxt då ökningen är nära 22 procent i oktober. Totalt för 2007 ökar investeringen för radio med 16 procent.

– En intressant trend är reklamradions utveckling av sina programformat, där starka morgonshower är ett exempel, som i kombination med bra rikstäckning har bidragit till mediets tillväxt under 2007, säger Per Rosvall.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Erik Söderberg, analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23,
070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Oct 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut