Mediebyrå Barometern
september2023

Positiv tillväxt för bio och rekord för online video

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 4,4 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Bio var den mediekategori som ökade mest under månaden och online video nådde en rekordnivå. Tuffast hade mediekategorin dagspress kväll med en negativ tillväxt om 36,7 procent. Totalt förmedlades under september över 1,3 miljarder kronor.

Hösten inleddes svalt för medieinvesteringarna som under september backade med 4,4 procent. Medieinvesteringarna har nu minskat tio av de senaste elva månaderna. Ackumulerat, hittills i år, har investeringarna backat med totalt 6,6 procent, motsvarande drygt 700 miljoner kronor. Trots detta uppvisar flertalet kategorier positiv tillväxt; bio, online video, populärpress, online display samt radio.
Den mediekategori som ackumulerat, hittills i år, har ökat mest är bio. Detta med en positiv tillväxt om 6,7 procent. Det står även klart att online video nådde en rekordnivå i september, detta med en positiv tillväxt om 17 procent, jämfört med tidigare månader.

– Nedgången i september är lägre än väntat. Dels hade vi ett riksdagsval i september 2022, vilket ger höga jämförelsetal, dels är vi inne i en lågkonjunktur. Noteringen i september är faktiskt högre än både 2021 och 2020. Så trots en nedgång får ändå september 2023 anses som oväntat stark. Givet valet förra året backade typiska ”val-medier” under månaden, exempelvis utomhus/trafikreklam, som tidigare månader gått mycket starkt. Även flertalet kategorier inom print uppvisade negativ tillväxt i september, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 36,7 procent. Även mediekategorierna dagspress landsort, sök, DR/Annonsblad, fackpress, TV, dagspress storstad, utomhus/trafikreklam och sociala medier uppvisade negativ tillväxt under september. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den kategori som har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 30 procent.

– Mediekategorin TV gör återigen en mycket svag månad. September är all-time-low för TV en septembermånad. Sedan årsskiftet har TV tappat 14 procent, motsvarande 500 miljoner kronor, och det är svårt att se att någon större förändring skulle ske hos annonsörerna. Tvärtom flyttas pengar snabbt till online video som gör all-time-high i september med en positiv tillväxt om 17 procent. Tillsammans med bio är online video den stora vinnaren i september, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2023: 14/11 och 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2023 som Excel

Sep 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut