Mediebyrå Barometern
december2017

Rekordår för medieinvesteringarna

Under helåret 2017 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 3,7 procent, jämfört med 2016. De totala medieinvesteringarna under 2017 är de högsta i Mediebyråbarometerns historia. Året avslutades starkt och i december ökade medieinvesteringarna med 14,7 procent, jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under december mer än 1 miljard kronor och totalt för helåret 2017 över 14,3 miljarder kronor. 

Under helåret 2017 ökade de totala medieinvesteringarna med 3,7 procent, vilket motsvarar omkring 520 miljoner kronor. Det är den högsta noteringen sedan Mediebyråbarometern startades. En majoritet av mediekategorierna har haft en positiv tillväxt under 2017 och årets stora vinnare blev radio. Radio är den kategori som har växt mest under 2017, med en positiv tillväxt om 25,6 procent, vilket motsvarar en ökning om mer än 98 miljoner kronor. Även mediekategorierna bio, utomhus/trafikreklam, internet, DR/Annonsblad, dagspress landsort samt TV landar på plussiffror när året summeras.

De mediekategorier som under helåret 2017 har uppvisat negativ tillväxt är dagspress storstad, dagspress kväll, populärpress, fackpress samt sök. Printkategoriernas medieinvesteringar har under en lång tid minskat och sett till helår har den negativa trenden ökat. Totalt är minskningen inom print 10,6 procent och under föregående år, 2016, landade helårssiffran på omkring minus 9 procent.

– Nu när vi summerar året är det mycket roligt att kunna konstatera att medieinvesteringarna går på högvarv. Att vi dessutom når all-time-high känns fantastiskt kul. 2017 blev ett rekordår och aldrig tidigare har medieinvesteringarna överstigit 14 miljarder kronor. Investeringsnivån är starkt korrelerad till konjunkturen, och med en stark nationell tillväxt, lågt ränteläge, en stark börs och hög konsumtion växer också mediebyråerna. Dessutom fortsätter utvecklingen av mediebyråernas tjänster i en alltmer komplex medievärld; programmatic, data management, sociala medier, digital video och söktjänster växer snabbt och driver på den totala omsättningen. Jag är övertygad om att vi nu går in i ett mycket spännande år för mediebyråbranschen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Årets sista månad var stark och medieinvesteringarna i december ökade med 14,7 procent, vilket motsvarar omkring 130 miljoner kronor. December 2017 är den högsta noteringen under december sedan Mediebyråbarometern startade. Månadens ökning drivs främst av mediekategorin TV som ökade med hela 41 procent, jämfört med samma period föregående år. Även kategorierna radio, dagspress landsort, utomhus/trafikreklam, DR/Annonsblad, internet och sök ökade under december. De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under december var dagspress kväll, populärpress, fackpress, dagspress storstad samt bio.

– Medieinvesteringarna går på högvarv även under december. Framför allt är det TV som driver upp de totala investeringarna i december. TV ökar med hela 41 procent, en siffra som sannolikt innehåller periodiserade köp från november då TV oväntat minskade med 11,4 procent. Trots detta blev december en mycket stark månad för TV med högt tittande som ger stort lager och stark orderingång. Två andra kategorier som ökade kraftigt var radio och landsortspress. Radio levererade all-time-high för en decembermånad med en positiv tillväxt om 37 procent, vilket var väntat då radio har gått mycket starkt under hela 2017. Däremot kan ökningen för landsortspress, om 15,7 procent, ses som lite oväntad. Kategorin är visserligen traditionellt stark under jul och har gått emot strömmen under 2017 jämfört med övriga printkategorier – men, en ökning av den här storleken har vi inte sett på länge. Då storstads- och kvällspress gjorde en mycket svag månad kan man sluta sig till att print fortfarande anses vara mycket effektiv runt om i landet, men att annonsörerna valde andra medietyper för sina julkampanjer i storstäderna, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6/2, 6/3, 10/4, 8/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i Excel

Ladda ner mediebyråbarometern i PDF

Dec 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut