Mediebyrå Barometern
mars2018

Medieinvesteringarna fortsätter öka – starkaste Q1 någonsin

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 2,2 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 4,3 procent, vilket är den högsta noteringen för det första kvartalet sedan mätningarna startades. Månadens stora vinnare blev radio med en positiv tillväxt om 53,8 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1,3 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och för tredje månaden i rad uppvisas positiv tillväxt. Under årets tredje månad ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent, jämfört med samma månad föregående år. Flertalet mediekategorier ökade under mars och ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna totalt en positiv tillväxt om totalt 4,3 procent. Det är den högsta noteringen för det första kvartalet sedan mätningarna startades.

Månadens stora vinnare blev radio som ökade med 53,8 procent. Siffran är den högsta för kategorin under månaden mars. Samma gäller för utomhus/trafikreklam, som även denna månad ökade, denna gång med 13,5 procent, vilket är den starkaste tillväxten för mars sedan mätningarna startades. Även mediekategorierna sociala medier, online video, sök, dagspress kväll, TV samt DR/Annonsblad ökade under mars.

– Medieinvesteringarna fortsätter att öka. Totalt har mediebyråerna köpt annonsutrymme för drygt 3,6 miljarder kronor under årets första kvartal, vilket innebär en ökning om 4,3 procent och det starkaste första kvartalet sedan mätningarna startades. Annonskonjunkturen är fortsatt mycket stark och inga tecken på avmattning kan skönjas. Radio är månadens stora vinnare och kategorin slår all-time-high för mars månad. Det kommer att bli intressant att följa radiomediet kommande månader då kategorin möter mycket starka siffror från 2017, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För flertalet av printkategorierna fortsätter nedgången. Kategorin fackpress backade med 25,1 procent, populärpress med 18,1 procent, dagspress storstad med 17,0 procent och dagspress landsort med 15,0 procent. Även kategorierna bio och online display uppvisade röda siffror under mars.

– Inom de digitala kanalerna verkar nu ökningen mattas av. De totala köpen digitalt ökar endast med 2,1 procent i mars, och har under Q1 endast tagit marginella marknadsandelar. Däremot flyttar investeringarna inom de digitala kanalerna – traditionell displayannonsering minskar till förmån för online video och sociala medier. Kvällspressen ökar för andra månaden i rad, och har något överraskande ökat med över 10 procent under det första kvartalet, vilket alltså inte enbart är drivet av OS. Dystrare är det för övriga printkategorier där minskningen av investeringarna accelererar i mars. Sämst har det gått för fackpress som tappade över 25 procent under mars, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8 maj.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern mars 2018 som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern mars 2018 som Excel

Mar 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut