Mediebyrå Barometern
augusti2013

Medieinvesteringarna fortsatte sjunka

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte att sjunka under augusti månad om än i långsammare takt än totalt hittills i år. Medieinvesteringarnana backade med 4 procent i augusti och har totalt backat med 6 procent hittills i år jämfört med samma perioder föregående år. Samtliga printkategorier backade kraftigt under augusti jämfört med samma månad föregående år och fortsätter att tynga på de totala medieinvesteringarna. TV återhämtar sig något under augusti månad men ligger totalt för året under fjolårsnivån. Totalt förmedlades under augusti månad drygt 800 miljoner kronor.

Utvecklingen för de olika mediekategorierna skiljer sig kraftigt åt för augusti jämfört med samma månad föregående år med stora nedgångstal för samtlig printmedia samt mediekategorierna bio och radio som backar med 64 respektive 26 procent. Investeringar i digitala medier samt TV gör att ändå att augusti inte minskar lika mycket som totalen hittills i år.

– Investeringarna visar fortsatt på en nedåtgående trend och augusti månad summeras till -4,2 procent vilket trots en negativ utveckling är bättre än de ackumulerade investeringarna som över perioden visar på en tillbakagång på drygt 6,4 procent Printmedierna backar återigen på bred front och även mediekategorin magasin som under sommaren har visat tendenser på en inbromsning i nedgång backar nu med 19 procent. Kvällpress går fortsatt väldigt tungt och tappar närmare hälften av sin volym jämfört föregående år. Jag tror dock att vi kommer att få se en höst där investeringarna successivt kommer att återhämta sig, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även för mediekategorin utomhus/trafikreklam går det fortsatt tungt och investeringarna backar i augusti med nästan 15 procent och hittills i år summerar nedgången till drygt 9 procent. DR/annonsblad gör en något bättre månad än den totala utvecklingen i år, ned 3 procent i augusti och 11 procent hittills i år.

– Digitala medier ökar fortsatt och denna månad är det åter mediekategorin internet som växer med två-siffriga tal. Sök-kategorin, som normalt har en eftersläpning i fakturering, ökar med nästan 7 procent. Totalt ökar digitala medier med nästan 10 procent under perioden. För mediekategorin TV ser vi fortsatt en ökning precis som för juli månad vilket minskar den totala nedgången under året till knappa 5 procent. Prognosen för september och längre in på hösten är att utförsäljningsgraden kommer att vara fortsatt hög vilket gynnar investeringsnivåerna.  Bio tycks minska kraftigt i augusti, där bedöms dock nedgången snarare bero på en faktureringseffekt givet att mediet normalt har längre kampanjperioder, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 8/10, 12/11 och 10/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i augusti 2013:

Övrigt29 procent
Internet10 procent
TV9 procent
Sök7 procent

 

Mediekategorier som minskat i augusti 2013:

Dr/Annonsblad-3 procent
Utomhus/Trafikreklam-15 procent
Storstadspress-15 procent
Populärpress-19 procent
Landsortspress-23 procent
Radio-26 procent
Fackpress-36 procent
Kvällspress-45 procent
Bio-64 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometerns som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Aug 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut