Mediebyrå Barometern
mars2019

Medieinvesteringarna backar – ännu en tuff månad för print

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 2,9 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Dock möter årets siffror rekordnivåer från mars 2018. Printmedierna fortsatte att backa och tuffast under mars hade mediekategorin dagspress kväll med en negativ tillväxt om hela 35,9 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1,3 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna minskade med 2,9 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 1 procent. De mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt under mars var; online video, radio, tv, sociala medier, sök samt utomhus/trafikreklam. Den mediekategori som hittills i år har ökat mest är online video med en positiv tillväxt om 10,7 procent – vilket motsvarar drygt 20 miljoner kronor.

– För tredje månaden i rad backade medieinvesteringarna och ackumulerat landar nedgången under det första kvartalet på 1 procent. Men, trots detta, får marknaden ses som stark då siffrorna möter rekordnivåer samt ett OS under samma period föregående år. Tv och radio gjorde en bra månad i mars med en ökning om 5 procent. Radio har haft en stadig tillväxt de senaste åren och även om ökningstakten minskat något uppvisar kategorin tillväxt, vilket tyder på den fortsatta jakten på bred räckvidd hos annonsörerna, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För samtliga printkategorier fortsatte nedgången i mars. Kategorin dagspress kväll backade med 35,9 procent, DR/Annonsblad 25,3 procent, populärpress med 21,6 procent, dagspress storstad med 14,9 procent, dagspress landsort med 13,7 procent och fackpress med 10,2 procent. Även kategorierna bio och online display uppvisade röda siffror under mars.

– De digitala mediekategorierna minskade med 0,7 procent i mars – drivet av nedgången för kategorin online display. Digitala medier tar fortfarande andelar, den ackumulerade ökningen hittills i år ligger på 5,4 procent, men den kraftiga förflyttningen till digitala medier har avtagit de senaste sex månaderna. För de tryckta medierna blev mars ännu en mycket svag månad. Print tappade på bred front med totalt 16,7 procent och dagspress kväll hade det extra tufft med ett tapp om nästan 36 procent. Under delar av 2018 fanns det tendenser till att nedgången i annonsintäkter för print var på väg att plana ut, men de senaste fem månaderna har nedgången accelererat igen, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 14 maj.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Mar 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut