Mediebyrå Barometern
augusti2006

Medieinvesteringarna växer med 13% hittills i år jämfört med 2005


(klicka för större bild)

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start nu i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i princip alla Sveriges stora annonsörer vilket innebär lite mindre än hälften av de totala investeringarna i traditionella media (som redovisas i sin helhet av IRM; Institutet för Reklam och Mediestatistik). Andelen som hanteras av mediebyråer skiljer sig mellan medierna. I TV rör det sig om en mycket stor del av utrymmet medan direktinvesteringarna från annonsörer dominerar i tex DR, lokala media och i sökordsannonseringen på Internet.

Resultat
I år har medieinvesteringarna ökat rejält, ökningen är 13% hittills i år (jan-aug) vilket ger 5,5 miljarder i totalinvestering. I augusti var investeringen 602 miljoner vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2005. Högkonjunkturen är tydlig i medlemsföretagens siffror.

Den största ökningen står Internet annonseringen för som ökat med 80 % från 215 miljoner jan-aug 2005 till 387 miljoner samma period i år. Internet är nu ikapp utomhusmediet i storlek på investering och under augusti månad faktiskt större än utomhusinvesteringen! Det innebär att endast TV och dagspress landsort / storstad får en större investering i augusti. En snabb utveckling för Internetannonseringen som lär fortsätta.

TV är det enskilt klart största mediet med drygt 2 miljarder investerade i köp av medieutrymme hittills i år. I augusti sjönk investeringen något och det finns inte mycket utrymme för en större ökning än de 8 % mediet växt hittills i år. Mediet har varit utsålt i år och TV-kanalerna har haft svårigheter att leverera de kontakter man sålt. Andelen årskunder som bokat upp mycket utrymme för hela 2006 är så pass stor att flexibiliteten i försäljning och priser blir relativt liten trots stor efterfrågan. Med några tveksamma starter på hösten i form av exempelvis ”Menduro” och ”Fling” på TV3 samt ”Miljonärerna” på Kanal 5, program som inte levererat den publik man räknat med, ser det ut att bli fortsatt tufft med leveranser av tittare.

I dagspressen ökar investeringen mer än snittet med 20 % i storstadspress och 16% för kvällspressen hittills i år och betydligt större ökningar i augusti månad, säkert beroende på valet. ”Dagspressens död” tycks överdriven ur sett ur detta perspektiv och många tidningar har också haft rekordår 2005-06 (se artikel på Resumés sajt ”Rekordår för Dagspressen” 20060830). Andra storstadstidningar blöder, som tex DN och Stockholms City, men de stora annonsörernas varumärkes och detaljistannonsering ökar alltså i storstadspressen. Antalet aktörer på tidningsmarknaden ökar just nu i storstäderna med ett flertal nya gratistidningar startade/på väg i flera städer. Det innebär att lönsamheten för de enskilda projekten inte blir lättare att uppnå. Större konkurrens ger en större prispress på annonsutrymmet, något som redan skett och som lär fortsätta med de nya tidningsprojekten. Landsortspressen tappar en procents investering i mediebyråernas mediebarometer.

En annan grupp som ökar stort är gruppen ” övrigt ”. Här finns alla medier som ligger utanför de traditionella som definieras i tabellen nedan som tex events, mobilreklam, nya butiksmedia, mobila utomhuslösningar mm. Ökningen i denna grupp visar på nya kreativa medielösningar som skapas och växer i betydelse i mediebyråernas verksamhet för att nå fram till konsumenterna på ett mer effektivt sätt.

Att utomhus faktiskt minskat med 25 % i augusti kan tyckas märkligt med tanke på valet. Partierna bokar upp det mesta utomhusutrymmet långt innan valet för att säkra sin plats på arenan. En tänkbar förklaring till att investeringen trots det minskat i augusti är att övriga annonsörer inte vill riskera att försvinna i den enorma våg av politisk reklam som alltid drar fram innan ett riksdagsval och därför valt en annan period ör sin reklam.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå, ledamot i styrelsen för Sveriges Mediebyråer
Tel: 0730 69 99 19

Daniel Berg, VD Scream Mediabyrå, suppleant i styrelsen för Sveriges Mediebyråer
Tel: 0730 69 99 18

Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
Tel : 070 266 15 23

För frågor om ekonomisystemet
Olle Setterberg, VD Kalin Setterberg
Tel: 08-506 266 00

Aug 2006
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut