Mediebyrå Barometern
april2007

– Internetannonseringen ökar, men tillväxten är ”bara” 55 procent, säger Per Rosvall VD på Sveriges Mediebyråer. Detta kan ses som en avmattning av tillväxten då mars visade nära nog en fördubbling av investeringarna jämfört med samma månad året innan med plus 87 procent, fortsätter Per Rosvall.

Ackumulerat för årets första fyra månader har Internetannonseringen ökat med 65 procent jämfört med 2006.  Därmed fortsätter Internetinvesteringarna att överraska genom att behålla sina exceptionella tillväxttal. Omsättning för TV under april var 485 Mkr, vilket innebär en ökning med 24 procent jämfört med april 2006. Genom denna upphämtning av investeringarna i april ligger TV nu nära den ackumulerade ökningen för hela marknaden.

– En stark återhämtning för TV med andra ord. Här kan vi dock ana en viss form av periodiseringsproblematik, men det kan vi se resultatet av när vi summerar maj, för en enkel analys ger oss en något modestare utveckling av april än vad dessa siffror speglar, säger Per Rosvall.

Under den gångna månaden har Utomhus, Bio och Landsortspress tappat i volym jämfört med 2006. Detta är sannolikt en tillfällig förändring, då dessa mediegrupper hittills i år visar på en positiv tillväxt.  Kvällspress, och fackpress är däremot två av årets förlorare. De minskar i volym i april, likväl som totalt för årets första fyra månader.

Mediebyråernas omsättning har hittills ökat med 10 procent, och det är en tillväxt som kan komma att hålla i sig året ut. Det skulle innebära att den samlade volymen för Sveriges Mediebyråers medlemmar närmar sig 12 miljarder kronor för helåret 2007, och med en tillväxt som ligger högre än den som IRM förutspår i sin prognos.

 

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. Från och med oktober månad har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Frågor, kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
08 662 15 23
070 266 15 23

Klicka för excel

Apr 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut