Mediebyrå Barometern
oktober2011

Medieinvesteringarna ökade 14 procent i oktober

De svenska medieinvesteringarna ökade för oktober månad med 13,8 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Den totala ökningen för marknaden är sedan årsskiftet 11,2 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under oktober månad, jämfört med samma period förra året, är DR/Annonsblad (48,3 procent), internet (31,7 procent), radio (29,9 procent), TV (22,5 procent) och utomhus (17,1 procent). Totalt förmedlades 1,52 miljarder kronor i oktober.

− Den starka utvecklingen för oktober månad är mycket glädjande med tanke på att vi jämför med en mycket stark period under 2010. Såväl TV, radio, utomhus, internet och direktreklam har samtliga utvecklats mycket starkt. Däremot är det de tryckta medierna som hittills i år drabbats hårdast av den turbulens som råder i ekonomin, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Trenden sedan årsskiftet att mediebyråerna kraftigt ökar sin andel av direktreklamen fortsätter även under oktober månad med en ökning om 48,3 procent. Utvecklingen för TV med en ökning om 22,5 procent jämfört med samma månad 2010 är värt att notera då jämförelsemånaden 2010 även var en månad med stark utveckling från året innan. Det som kan ha påverkat resultatet är att oktober månad 2011 innefattade fem måndagar vilket medför högre TV-investeringar mot en normal månad. Ackumulerat ligger TV 13,3 procent över förra året vilket är något bättre än totalmarknaden.

De tryckta medierna fortsätter att ha motvind då samtliga kategorier, utom fackpress, visade en negativ utveckling i oktober. Sammanslaget minskar kategorin tryckta medier med 4,4 procent jämfört med samma period förra året. Kvällspressen har minskat med 9 procent mot oktober 2010. Ackumulerat ligger kvällspressen -3 procent mot förra året och är därmed den enda kategori som minskar gentemot 2010.

− Den negativa utvecklingen för kvällspress handlar främst om minskade räckvidder. Det är inte något nytt utan en långsam, men stadig, utveckling som har pågått i flera år. Det är naturligt att minskade räckvidder även avspeglar sig i reklaminvesteringarna, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 13/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i okt 2011:

DR/Annonsblad48 procent
Internet32 procent
Radio30 procent
TV23 procent
Utomhus/Trafikreklam17 procent
Fackpress8 procent
Övrigt1 procent

Mediebyråbarometern för oktober 2011 Excel

Mediebyråbarometern för oktober 2011 PDF

Oct 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut