Mediebyrå Barometern
april2011

Ökade medieinvesteringar och TV är fullbokat

Medieinvesteringarna för april månad ökade 16 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. De kategorier som ökat mest under april månad jämfört med samma period förra året är DR/annonsblad (51,4 procent), TV (25,6 procent) och utomhus (24,2 procent). Totalt förmedlades under april 1,3 miljarder kronor.

Utomhus är den mediekategori som hade den starkaste utvecklingen för april månad, men den ackumulerade ökningen för året ligger i linje med totalmarknaden. Den del av direktreklamen som går genom mediebyråerna har haft såväl en stark ökning för denna enskilda månad som ackumulerat för året. Även om kategorin TV haft en stark utveckling för april månad så finns det ett kraftigt efterfrågeöverskott. Det medför att flertalet annonsörer upplever samma situation som för ett år sedan, där man trots årsavtal inte har möjlighet att få ut sina planerade kampanjer.

− Det är olyckligt med efterfrågeöverskottet för TV eftersom det gör det svårt att använda TV på ett planerat sätt. Under april månad såldes det omkring 15-20 procent fler kontakter än vad som levererades, vilket gör att ökningen för TV i april kommer att behöva justeras ner efter krediteringar av underleveranser. Som en direkt konsekvens av det blev kanalerna också mer defensiva med att bekräfta bokningar för maj där ganska mycket av det som bokades inte fick plats, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media

Radio har med en ökning om 2,3 procent under april månad inte utvecklats lika väl som marknaden, men ackumulerat för året ligger kategorin över genomsnittet. Tryckta medier som morgonpress, kvällspress, och landsortspress har samtliga haft en låg utveckling under april månad och därmed utvecklats sämre än totalmarknaden. Även kategorin internet har haft en blygsam ökning om 4,1 procent jämfört med samma månad förra året.

− Även om kategorin internet haft en blygsam ökning är det viktigt att påpeka att den kategorin hade ett relativt starkt första halvår förra året, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under våren publiceras Mediebyråbarometern 21/6.

Metod:
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i april 2011:
Övrigt                             80 procent
DR/Annonsblad               51 procent
TV                                   26 procent
Utomhus/Trafikreklam     24 procent
Populärpress                  16 procent
Fackpress                       11 procent
Sök                                   8 procent

Landsortspress               7 procent
Internet                           4 procent
Storstadspress                3 procent
Radio                                2 procent
Kvällspress                       1 procent

Mediekategorier som minskat i april 2011:

Bio                                    -15 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i exce

Apr 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut