Mediebyrå Barometern
augusti2021

Medieinvesteringarna fortsätter att öka

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 4,6 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under månaden och återigen leder de digitala kanalerna ökningen. Den mediekategori som hade det tuffast under augusti var DR/Annonsblad som backade med 37,9 procent. Totalt förmedlades under augusti nästan 1,1 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och under augusti uppvisade investeringarna en positiv tillväxt om 4,6 procent. De mediekategorier som ökade under månaden, jämfört med samma period föregående år, var: bio, sök, online video, utomhus/trafikreklam, sociala medier, populärpress, radio och online display. Ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om totalt 35,9 procent.

– För sjätte månaden i rad ökar medieinvesteringarna, i augusti med 4,6 procent. Ackumulerat, hittills i år, ligger ökningen på 13,2 procent. Augusti blev, återigen, de digitala kanalernas månad och totalt ökade de digitala köpen med 11 procent – drivet av online video och sociala medier. Marknaden är ännu inte fullt återhämtad efter pandemin – nuvarande omsättning ligger 12 procent under noteringen 2019. Kommande månader kommer att bli mycket spännande att följa, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti, jämfört med samma månad föregående år, var DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 37,9 procent. Sett till hittills i år står även kategorin för den största minskningen med en negativ tillväxt om 34,5 procent.

– Annonsmarknadens återhämtning sker snabbt nu, rekylen från 2020 är mycket stark. Utomhusbolagen, som hade ett mycket tufft 2020, har stor orderingång under hösten, TV-stationerna är ofta slutsålda, radionätverken rapporterar stark efterfrågan och slutsålda veckor. Vi ser också att budpriserna digitalt stiger. En full återhämtning till nivåerna som gällde före pandemin kan ske snabbare än förväntat, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53 *På grund av en fusion i ett av Sveriges Mediebyråers medlemsföretag har siffrorna för juli-månad uppdaterats, logga in på Mediebyråbarometern Premium för att ta del av siffrorna: https://www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/mediebyrabarometern-juni-juli-2021/

Kommande publiceringsdatum: 12/10, 19/11, 7/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2021 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2021 som PDF

Aug 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut