Mediebyrå Barometern
maj2007

Nu börjar trenden klarna

– Då vi under våren har sett relativt stora svängningar månad för månad är det nu glädjande att vi kan se en stabil ackumulerad nivå som speglar marknaden på ett trovärdigt sätt. Enskilda månader kan svängningarna bli stora på grund av hur siffrorna registreras, och genom periodiseringen slår det mot rapporten. Nu kan vi börja se en tydlig trend när det gäller medieinvesteringarna, även om just maj månad drabbas då första veckan redovisas på aprils siffror, säger Per Rosvall, VD på Sveriges Mediebyråer.

Ackumulerat för årets första fem månader blir den ackumulerade ökningen 6 procent jämfört med föregående år. Den stora tillväxten under 2007 tillfaller Internet med en tillväxt på drygt
50 procent. Morgonpressen ökar sammantaget med 7 procent under årets första 5 månader samtidigt som kvällspress backar 8 procent jämfört med 2006. Radio, bio och magasin är vinnare under 2007 som samtliga ökar mer än marknaden. TV summerar till 2 procent i tillväxt vilket är under totalmarknadens tillväxt.

– När vi tittar på utomhusinvesteringarna så kan vi se en tillbakagång under årets första fem månader. En förklaring till detta kan vara att vi föregående år hade ett riksdagsval som höjde investeringarna från och med andra kvartalet 2006. En annan orsak verkar vara att ett antal, traditionellt stora, utomhusannonsörer dragit ned på sina utomhusinvesteringar under årets fem första månader, kommenterar Per Rosvall.

 

 

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad sedan augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via sina medlemsföretag. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Det kommer inte någon Mediebyråbarometer under sommaren. I mitten av augusti kommer resultaten för juni och juli samt en sammanställning över första halvåret 2007.

För mer information kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
08 662 15 23
070 266 15 23

Klicka här för excel

May 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut