Mediebyrå Barometern
april2018

Blomstrande månad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 16,3 procent i april, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då april 2018 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2017. Månadens stora vinnare blev mediekategorin utomhus/trafikreklam med en ökning om 51,5 procent, vilket är den högsta noteringen för kategorin sedan mätningarna startades. Totalt förmedlades under april över 1,5 miljarder kronor.

Våren 2018 har varit en stark period för medieinvesteringarna och flertalet kategorier har utvecklats positivt. April blev inget undantag, totalt uppvisade investeringarna en positiv tillväxt om 16,3 procent. Den mediekategori som ökade mest under månaden var utomhus/trafikreklam med en positiv tillväxt om 51,5 procent. Noteringen är kategorins högsta i Mediebyråbarometerns historia. Även mediekategorierna sociala medier, TV, radio, online video, bio, dagspress landsort och sök ökade under april.

– April blev en fantastisk månad för medieinvesteringarna. Ökningen om 16,3 procent kan till viss del bero på icke periodiserad data, men hela ökningen förklaras inte av en extra faktureringsdag. Månadens ökning drevs främst av utomhus/trafikreklam, TV och digitala medier. April är ett kvitto på att medieinvesteringarna fortsätter att gå urstarkt och ackumulerat hittills i år ligger investeringarna på en positiv tillväxt om 8,2 procent, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under april var dagspress kväll, DR/Annonsblad, populärpress, dagspress storstad, fackpress och online display. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress kväll med en negativ tillväxt om 20,5 procent. I de digitala kanalerna fortsätter traditionell displayannonsering att tappa, denna månad med 1,1 procent, medan online video, sociala medier och sök ökar och tar andelar. Totalt ökade investeringarna i de digitala kanalerna med 8,4 procent i april och ackumulerat 7,4 procent hittills under 2018.

– Kategorin TV ökade mer än vad en extra faktureringsdag kan förklara. Annonsörerna jagar bred räckvidd och många kontakter, vilket förklarar att både TV och utomhus/trafikreklam ökar. De kommersiella TV-aktörerna har all anledning att vara nöjda med utvecklingen; de har lyckats bibehålla en hög efterfrågan trots kraftiga prishöjningar 2018, samtidigt som de får in nya intäkter digitalt; ökningen för online video är 16 procent i april och närmare 20 procent ackumulerat hittills under 2018, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2018 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2018 som Excel

Apr 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut