Mediebyrå Barometern
januari2016

Svag inledning på året – medieinvesteringarna backar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, inleder året svagt och minskar med 4,3 procent, jämfört med samma period föregående år. De mediekategorier som uppvisar positiv tillväxt under årets första månad är internet och TV. Totalt förmedlades under januari omkring 879 miljoner kronor. 

Under januari 2016 minskade medieinvesteringarna med nästan 40 miljoner kronor jämfört med samma månad föregående år. De flesta mediekategorier backar och uppvisar en negativ tillväxt. Internet och TV är de mediekategorier som ökar under januari, 4,9 procent respektive 3,8 procent, jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med över 11,5 miljoner kronor för internet och nästan 12 miljoner kronor för TV under januari 2016.

– Medieinvesteringarna 2016 inleder svagt och investeringsnivån är den lägsta för januari sedan 2010. Flertalet mediekategorier backar kraftigt, däribland sök. Jag tror dock att tappet för sök till stor del kan förklaras av att flera mediebyråer har specialistbyråer i sitt nätverk som hanterar kategorin för sina mest sökintensiva kunder. Dessa volymer redovisas inte i mediebyråbarometern, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna utomhus/trafikreklam, bio och radio uppvisar negativ tillväxt under januari 2016. De mediekategorier som dock har haft den tuffaste inledningen på året hittar vi inom print. Sett till enskilda kategorier inom print backar fackpress mest med omkring 42,1 procent. Landsortspress backar med 2,9 procent, men den totala volymen om 54 miljoner kronor är i linje med tidigare januarimånader.

– TV vänder den negativen trenden från 2015 och vi kan se att fler annonsörer verkar har satsat på TV under januari, en period med många tittare och låga priser. Trots fallande PUT och minskade medieinvesteringar i stort lyckas alltså TV hålla emot, vilket tyder på att mediebyråer och annonsörer fortfarande har stort förtroende för TV som kanal, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren: 8/3, 12/4 och 10/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i januari 2016:

Internet4,9 procent
TV3,8 procent

 

Mediekategorier som minskat i januari 2016:

Fackpress-42,1procent
DR/Annonsblad-39,2 procent
Dagspress kväll-29,4 procent
Populärpress-26,5 procent
Sök-26,0 procent
Dagspress storstad-17,2 procent
Utomhus/trafikreklam-5,5 procent
Bio-5,1 procent
Dagspress landsort-2,9 procent
Radio-0,8 procent
Övrigt-48,2 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Jan 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut