Mediebyrå Barometern
februari2015

Minskade medieinvesteringar för printkategorierna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade marginellt i februari månad, ner 0,4 procent, jämfört med samma period 2014. Månadens vinnare blev mediekategorierna utomhus/trafikreklam, internet och sök. Samtliga printkategorier backar i februari och medieinvesteringarna för print var de lägsta sedan 2007. Totalt förmedlades under februari månad över 915 000 miljoner kronor. 

Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökar mest under februari månad, en tillväxt om 34,6 procent, vilket är den högsta siffran för kategorin sedan februari 2007. Även mediekategorierna internet och sök uppvisar stark tillväxt i februari, 29,5 procent respektive 24 procent.

– Trenden för utomhusmediet är mycket stark. 2014 var ett år med stark tillväxt, och 2015 har börjat på samma sätt. En hypotes till detta är att när TV-tittandet sjunker söker sig annonsörer till andra mediekanaler med hög räckvidd, och då är utomhus en stark kanal. Utomhuskategorin och de digitala medierna håller marknaden uppe på samma nivå som förra året samtidigt som de flesta av de andra kategorierna tappar något eller mycket. Förflyttningen av pengar till digitala medier fortsätter med oförminskad kraft, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången i februari och medieinvesteringarna för print är de lägsta sedan mätningarna startade 2007. Kvällspress tappar mest och uppvisar en negativ tillväxt om 37 procent. Även dagspress storstad, fackpress, populärpress och dagspress landsort backar i februari. Mediekategorin bio har också haft en tuff månad och minskar med 21,7 procent. För tredje månaden i rad minskar TV kraftigt, -16 procent i december, -12 procent i januari och -9,5 procent nu i februari.

– TV fortsätter att tappa stora pengar. Detta trots att delar av prishöjningen i TV har slagit igenom i februari. Mars kommer att bli en nyckelmånad för TV-mediet eftersom samtliga prishöjningar då slår igenom fullt ut. Det återstår då att se huruvida prishöjningarna då kan kompensera för det minskade utbudet i TV, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 14/4, 12/5 och 9/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i februari 2015

Utomhus/trafikreklam34,6 procent
Internet29,5 procent
Sök24 procent
Övrigt10,8 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2015:

Dagspress kväll-37 procent
Bio-21,7 procent
Dagspress storstad-18,7 procent
Fackpress-18,5 procent
DR/Annonsblad-17,3 procent
Populärpress-13,3 procent
TV-9,5 procent
Dagspress landsort-6,8 procent
Radio-6,3 procent
Internet-0,2 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Feb 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut