Mediebyrå Barometern
september2015

Nedgången för print fortsätter

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade i september med 18,2 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då september 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Mediekategorierna bio och populärpress ökar medan övriga kategorier uppvisar negativ tillväxt. Totalt förmedlades under september närmare 1,3 miljarder kronor.

De mediekategorier som uppvisar positiv tillväxt, utan hänsyn till periodiseringseffekter, under september är bio samt populärpress. Bio går fortsatt starkt och under perioden augusti till september ligger kategorin på en oförändrad hög nivå jämfört med samma period 2014. Hittills i år har bio ökat med 16 procent.

De flesta mediekategorierna påverkas av periodiseringseffekter, och därför är det mer intressant att jämföra under en tvåmånadersperiod, augusti-september. Under denna period minskade medieinvesteringarna med knappt 6 procent jämfört med 2014. Med tanke på att riksdagsvalet ägde rum i september förra året hade vi kunna väntat oss ett större tapp för några av mediekategorierna, exempelvis för utomhus/trafikreklam. Men utomhusmediet är fortfarande starkt med en ackumulerad tillväxt på 5 procent hittills i år, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De tryckta medierna påverkas inte av periodiseringseffekter eftersom fakturering sker på daglig basis. Trots detta fortsätter nedgången för de flesta av printkategorierna under september. Fackpress och dagspress kväll är de mediekategorier som minskat mest under september. Även dagspress storstad fortsätter att backa, 19,6 procent i september, och sedan 2012 har kategorin tappat 424 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 40 procent. Under september backar även internet, men under perioden augusti-september och på helårsbasis har kategorin ökat med 10 respektive 21 procent.

– Kvällspress är nu nere på kritiskt låga nivåer och har tappat cirka 35 procent i medieinvesteringar jämfört med 2014. För att sätta denna nedgång i ett längre perspektiv kan vi konstatera att kvällspress har tappat 211 miljoner kronor i annonsintäkter 2015 jämfört med 2012 – en nedgång på över 60 procent på tre år. Även för TV fortsätter nedgången, som under perioden augusti – september har tappat 8,6 procent, och sett till helåret -6 procent. Detta drivs av lägre efterfrågan; under hösten har flera TV-kanaler inte lyckats sälja all sin airtime, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten: 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i september 2015:

Bio81,3 procent
Populärpress7,5 procent
Övrigt58,9 procent

 

Mediekategorier som minskat i september 2015:

Fackpress-47,1 procent
Dagspress kväll-36,1 procent
TV-28 procent
Utomhus/trafikreklam-25,6 procent
Sök-23,6 procent
Dagspress storstad-19,6 procent
DR/Annonsblad-18,2 procent
Dagspress landsort-26,5 procent
Radio-12,3 procent
Internet-3,3 procent

 

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som excel

Sep 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut