preload 01

Mediebyråbarometern april 2016

2016-05-10

Stark månad för bio, utomhus/trafikreklam & TV

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 3,3 procent under april, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev mediekategorierna bio, utomhus/trafikreklam och TV. Totalt förmedlades under april uppemot 1,3 miljarder kronor.

Mediekategorin bio ökade mest under april och uppvisar en positiv tillväxt om 26,8 procent. Noteringen motsvarar den näst starkaste månaden för kategorin i mediebyråbarometerns historia. Även ackumulerat går bio starkt, en ökning om 11,3 procent. Mediekategorin utomhus/trafikreklam gjorde en stark månad och ökade med 21,1 procent. TV ökade 12,8 procent i april och medieinvesteringarna för TV ligger nu på samma nivå som 2014. Ackumulerat backar TV med 2,9 procent.

– April uppvisar en svag tendens uppåt för medieinvesteringarna, ackumulerat 2016 ligger köpen på en oförändrad nivå jämfört med 2015. De stora vinnarna denna månad är bio, utomhus/trafikreklam och TV. Mediekategorin utomhus/trafikreklam når nästan 100 miljoner i april, en summa som endast nåtts vid tre tillfällen de senaste tre åren. Efterfrågan på massmedia, i kombination med mer riktad – digital kommunikation – är fortfarande hög, vilket leder till ökningar för både utomhus och TV. Det händer mycket spännande inom branschen och under StockholmMediaWeek i nästa vecka kommer vi att diskutera och analysera detta utifrån många intressanta perspektiv, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången. Printkategorin landsortspress tappar minst, fackpress och kvällspress mest. Även DR/Annonsblad uppvisar negativ tillväxt i april och backade totalt med 17 procent. Mediekategorin sök minskade under april med 13,7 procent.

– Förlorarna är återigen de tryckta tidningarna, även om nedgången i april ligger helt i linje med förväntningarna. Noterbart är att de samlade printköpen uppgick till knappt 223 miljoner kronor i april; 2012 var den noteringen 367 miljoner – en nedgång med en 39 procent på endast fyra år. TV ökar i april, efterfrågan är fortfarande stabil, och när TV-stationerna kan leverera tittare så ökar försäljningen. Vi ser också att bio ökar. Då det är svårare att nå unga människor i media blir bioreklam allt viktigare, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2016: 7/6, 9/8, 6/9, 11/10, 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF